Featured News

ກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ ເຕືອນ ຫາກສົງ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນນະ​ໂລກ ໃຫ້ໄປຮັບຮັບ​ການກວດ ​ແລະ ​ປິ່ນປົວ​ໂດຍ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ26/03/2017 at 11:16 amກະຊວງ​ສາທາລະນະ​ສຸກ​ ເຕືອນ ຫາກສົງ​ໄສ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວັນນະ​ໂລກ ໃຫ້ໄປຮັບຮັບ​ການກວດ ​ແລະ ​ປິ່ນປົວ​ໂດຍ​ບໍ່​ເສຍ​ຄ່າ
ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດ ປະຈຳປີ 2016 ເຜີຍວ່າ ທົ່ວໂລກຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ບໍ່ສະເໝີພາບ26/03/2017 at 11:00 amບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດ ປະຈຳປີ 2016 ເຜີຍວ່າ ທົ່ວໂລກຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ບໍ່ສະເໝີພາບ
ລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ ຕົກລົງຈະນໍາເຂົ້າ ເຂົ້າສານ ຈາກ ສປປ.ລາວ ປີລະບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 20.000 ໂຕນ22/03/2017 at 3:53 pmລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ ຕົກລົງຈະນໍາເຂົ້າ ເຂົ້າສານ ຈາກ ສປປ.ລາວ ປີລະບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 20.000 ໂຕນ
ນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຜີຍແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ19/03/2017 at 1:48 pmນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຜີຍແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ມວສ ແລະ Early Life Nutrition Network ຫາລືຮ່ວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການໃນແມ່ ແລະ ເດັກ19/03/2017 at 1:29 pmມວສ ແລະ Early Life Nutrition Network ຫາລືຮ່ວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການໃນແມ່ ແລະ ເດັກ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນວຽກງານຊີວະພາບ19/03/2017 at 11:52 amບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນວຽກງານຊີວະພາບ
ງານມະຫະກໍາຕະຫຼາດນັດວັງວຽງ ຄັ້ງທີ 1 ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18-24 ມີນານີ້17/03/2017 at 7:57 pmງານມະຫະກໍາຕະຫຼາດນັດວັງວຽງ ຄັ້ງທີ 1 ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18-24 ມີນານີ້
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໄຂສຳນັກງານໃຫຍ່ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ.ລາວ17/03/2017 at 6:58 pmທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໄຂສຳນັກງານໃຫຍ່ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ.ລາວ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNDP ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ17/03/2017 at 6:43 pmຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNDP ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ