Featured News

ລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ ຕົກລົງຈະນໍາເຂົ້າ ເຂົ້າສານ ຈາກ ສປປ.ລາວ ປີລະບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 20.000 ໂຕນ22/03/2017 at 3:53 pmລັດຖະບານ ສປ.ຈີນ ຕົກລົງຈະນໍາເຂົ້າ ເຂົ້າສານ ຈາກ ສປປ.ລາວ ປີລະບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 20.000 ໂຕນ
ນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຜີຍແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ19/03/2017 at 1:48 pmນັກວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຜີຍແຜນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ໃນເຂດຫັນປ່ຽນທີ່ດິນປ່າເພື່ອເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ມວສ ແລະ Early Life Nutrition Network ຫາລືຮ່ວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການໃນແມ່ ແລະ ເດັກ19/03/2017 at 1:29 pmມວສ ແລະ Early Life Nutrition Network ຫາລືຮ່ວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາໂພຊະນາການໃນແມ່ ແລະ ເດັກ
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນວຽກງານຊີວະພາບ19/03/2017 at 11:52 amບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານຄວາມປອດໄພໃນວຽກງານຊີວະພາບ
ງານມະຫະກໍາຕະຫຼາດນັດວັງວຽງ ຄັ້ງທີ 1 ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18-24 ມີນານີ້17/03/2017 at 7:57 pmງານມະຫະກໍາຕະຫຼາດນັດວັງວຽງ ຄັ້ງທີ 1 ເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18-24 ມີນານີ້
ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໄຂສຳນັກງານໃຫຍ່ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ.ລາວ17/03/2017 at 6:58 pmທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໄຂສຳນັກງານໃຫຍ່ຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນ ສປປ.ລາວ
ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNDP ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ17/03/2017 at 6:43 pmຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ UNDP ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ສປປ.ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ສິນຄ້າ​ໂອດ໋ອບລາວ​ ປະ​ເພດ​​ເຂົ້າໜົມພື້ນ​ບ້ານ ​ເຜີຍ​ເສັ້ນທາງ​ທຸລະ​ກິດຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍໃນການ​ແຂ່ງຂັນດ້ານ​ຕະຫຼາດ13/03/2017 at 10:31 pmສິນຄ້າ​ໂອດ໋ອບລາວ​ ປະ​ເພດ​​ເຂົ້າໜົມພື້ນ​ບ້ານ ​ເຜີຍ​ເສັ້ນທາງ​ທຸລະ​ກິດຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍໃນການ​ແຂ່ງຂັນດ້ານ​ຕະຫຼາດ
Start up weekend Vientiane ຈະສ້າງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນທິດທາງ​ທຸລະ​ກິດ​ເກີດ​ໃໝ່​ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ລາວ12/03/2017 at 4:31 pmStart up weekend Vientiane ຈະສ້າງຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນທິດທາງ​ທຸລະ​ກິດ​ເກີດ​ໃໝ່​ຂອງ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ລາວ