Featured News

ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຫາລືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ25/10/2016 at 11:13 pmລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຫາລືການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ
ສໍາເລັດການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການທູດກ່ອນໄປປະຈຳການຢູ່ຕ່າງປະເທດ24/10/2016 at 9:50 pmສໍາເລັດການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການທູດກ່ອນໄປປະຈຳການຢູ່ຕ່າງປະເທດ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈັດພິທີປະກາດແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນໃສ່ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນກົມ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ24/10/2016 at 9:30 pmກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຈັດພິທີປະກາດແຕ່ງຕັ້ງບຸກຄົນໃສ່ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນກົມ ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ
ເຜີຍແຜ່ຜົນສຸດທ້າຍການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 201524/10/2016 at 10:21 amເຜີຍແຜ່ຜົນສຸດທ້າຍການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015
ກຸ່ມສິລະປິນຍີ່ປຸ່ນ ຈັດງານສະແດງ Kuricorder and Friends Concert ທີ່ໂຮງຮຽນສິລະປະດົນຕີແຫ່ງຊາດ24/10/2016 at 8:58 amກຸ່ມສິລະປິນຍີ່ປຸ່ນ ຈັດງານສະແດງ Kuricorder and Friends Concert ທີ່ໂຮງຮຽນສິລະປະດົນຕີແຫ່ງຊາດ
ບໍລິສັດເບທາໂກລາວ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃນການລ້ຽງສັດໃນຮູບແບບເປັນຟາມ ແລະ ລ້ຽງໄກ່ສາມສາຍເລືອດ23/10/2016 at 6:27 amບໍລິສັດເບທາໂກລາວ ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ໃນການລ້ຽງສັດໃນຮູບແບບເປັນຟາມ ແລະ ລ້ຽງໄກ່ສາມສາຍເລືອດ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່22/10/2016 at 5:45 pmນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຫຼາຍບັນຫາສໍາຄັນໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່
​ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຍົກລະດັບວຽກງານພັກ-ພະນັກງານໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະໜ່ວຍພັກ ພາຍໃນອົງຄະນະພັກ22/10/2016 at 5:07 pm​ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຍົກລະດັບວຽກງານພັກ-ພະນັກງານໃຫ້ແກ່ບັນດາຄະນະໜ່ວຍພັກ ພາຍໃນອົງຄະນະພັກ
ພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຫາລືກົນໄກອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ22/10/2016 at 12:24 pmພາກລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຫາລືກົນໄກອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ