Featured News

ສູນສີໂລມ ສ.ເກົາຫຼີ ມອບເຄື່ອງຜ່າຕັດຕາ ແລະ ແກ່ນຕາທຽມໃຫ້ໂຮງໝໍແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ຄໍາມ່ວນ10/12/2016 at 2:20 pmສູນສີໂລມ ສ.ເກົາຫຼີ ມອບເຄື່ອງຜ່າຕັດຕາ ແລະ ແກ່ນຕາທຽມໃຫ້ໂຮງໝໍແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ຄໍາມ່ວນ
​ທົບທວນ​ການ​ປະຕິບັດ​ແຜ​ນງານ​ສຸດ​ທ້າຍ ຄັ້ງ​ທີ 5 ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ອົງການ UNFPA ປະ​ຈໍາ​ລາວ10/12/2016 at 1:55 pm​ທົບທວນ​ການ​ປະຕິບັດ​ແຜ​ນງານ​ສຸດ​ທ້າຍ ຄັ້ງ​ທີ 5 ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ຂອງ​ອົງການ UNFPA ປະ​ຈໍາ​ລາວ
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຶກສາຕະຫຼາດທຶນຂອງປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງປະຈໍາປີ 201609/12/2016 at 9:30 amຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຶກສາຕະຫຼາດທຶນຂອງປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງປະຈໍາປີ 2016
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ UNICEF ຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາໂພຊະນາການ ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ປະຈໍາປີ09/12/2016 at 8:30 amກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ UNICEF ຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາໂພຊະນາການ ນໍ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ປະຈໍາປີ
ບໍລິສັດເບຍລາວຈໍາກັດ ຈັດກິດຈະກໍາແນະນໍາເບຍ TUBORG ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ08/12/2016 at 5:19 pmບໍລິສັດເບຍລາວຈໍາກັດ ຈັດກິດຈະກໍາແນະນໍາເບຍ TUBORG ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ຫຼ້າສຸດ
ເອັດສ໌ຊີຈີ ມອບທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເປັນປີທີ 5 ຈໍານວນ 150 ທຶນ08/12/2016 at 1:15 pmເອັດສ໌ຊີຈີ ມອບທຶນການສຶກສາແກ່ນັກຮຽນຜູ້ທຸກຍາກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເປັນປີທີ 5 ຈໍານວນ 150 ທຶນ
ລັດຖະບານ ສ.ປຈີນ ສະໜອງທຶນຊ່ອຍເຫຼືອ 34 ຕື້ກວ່າກີບ ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ.ລາວ08/12/2016 at 10:15 amລັດຖະບານ ສ.ປຈີນ ສະໜອງທຶນຊ່ອຍເຫຼືອ 34 ຕື້ກວ່າກີບ ເຂົ້າໃນວຽກງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢູ່ ສປປ.ລາວ
ບໍລິສັດພັນທະມິດຈໍາກັດ ຈັດງານສໍາມະນາ ແລະ ງານລ້ຽງຂອບໃຈລູກຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍໂຕແທນຈໍາໜ່າຍ08/12/2016 at 9:56 amບໍລິສັດພັນທະມິດຈໍາກັດ ຈັດງານສໍາມະນາ ແລະ ງານລ້ຽງຂອບໃຈລູກຄ້າ ພ້ອມດ້ວຍໂຕແທນຈໍາໜ່າຍ
ສະມາຄົມເຕັ້ນຟັງລາວ ແລະ ສະມາຄົມເຕັ້ນຄໍາຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ກຽມຈັດກິດຈະກໍາເຕັ້ນຟັງແມ່ຂອງນາໆຊາດ07/12/2016 at 11:05 amສະມາຄົມເຕັ້ນຟັງລາວ ແລະ ສະມາຄົມເຕັ້ນຄໍາຈາກປະເທດຝຣັ່ງ ກຽມຈັດກິດຈະກໍາເຕັ້ນຟັງແມ່ຂອງນາໆຊາດ