Featured News

ການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ XI ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ25/09/2016 at 5:21 pmການແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານອາຊຽນ ຄັ້ງທີ XI ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ ທີ່ປະເທດມາເລເຊຍ
ນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນ ຮຽນຮ່ວມສະພານທອງເໜືອ ແລະ ພະໄຊ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການສຶກສາ25/09/2016 at 11:29 amນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນ ຮຽນຮ່ວມສະພານທອງເໜືອ ແລະ ພະໄຊ ໄດ້ຮັບອຸປະກອນການສຶກສາ
ແຕ່ສົກ 2013-2016 ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ສ້າງບຸກຄາລະກອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 450 ຄົນ24/09/2016 at 9:59 pmແຕ່ສົກ 2013-2016 ຄະນະວິທະຍາສາດທໍາມະຊາດ ສ້າງບຸກຄາລະກອນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 450 ຄົນ
ຫາລືຂໍ້ມູນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຕໍ່ຂະແໜງຂົວ-ທາງ ເພື່ອປະກອບໃນຖານຂໍ້ມູນໄພພິບັດຂອງລາວ24/09/2016 at 9:12 pmຫາລືຂໍ້ມູນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຕໍ່ຂະແໜງຂົວ-ທາງ ເພື່ອປະກອບໃນຖານຂໍ້ມູນໄພພິບັດຂອງລາວ
ຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ພະນັກງານຂອງຕົນ22/09/2016 at 10:52 pmຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກ ແລະ ພະນັກງານຂອງຕົນ
ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍລາວບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ22/09/2016 at 10:43 pmກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສ້າງເຄື່ອຂ່າຍລາວບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ
​ອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຽ່ ຜູ້ແທນພະສົງທົ່ວປະເທດ ສະໄໝທີ VII22/09/2016 at 11:37 am​ອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ ສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຽ່ ຜູ້ແທນພະສົງທົ່ວປະເທດ ສະໄໝທີ VII
ແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມພາລະບົດບາດ ປ່າໄມ້ບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ21/09/2016 at 7:27 amແຜນງານ FLEGT ສົ່ງເສີມພາລະບົດບາດ ປ່າໄມ້ບ້ານ ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາລົງຊີວິດທີ່ດີຂອງຊຸມຊົນ
ອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຽ່ຜູ້ແທນພະສົງທົ່ວປະເທດ ສະໄໝທີ VII20/09/2016 at 4:21 pmອົງການພຸດທະສາສະໜາສໍາພັນລາວ ໄຂກອງປະຊຸມໃຫຽ່ຜູ້ແທນພະສົງທົ່ວປະເທດ ສະໄໝທີ VII