Featured News

ຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮ່ວມຫາລືກ່ຽວກັບການຜະລິດໂຕຊີ້ບອກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ29/08/2016 at 11:19 pmຫຼາຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮ່ວມຫາລືກ່ຽວກັບການຜະລິດໂຕຊີ້ບອກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງຊາດ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານສົມສະຫວັນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີເງິນທ້ອນຫຼາຍກວ່າ 7 ຕື້ກີບ29/08/2016 at 7:10 amສະຫະພັນແມ່ຍິງບ້ານສົມສະຫວັນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີເງິນທ້ອນຫຼາຍກວ່າ 7 ຕື້ກີບ
ໂທລະພາບ MVLAO ແລະ ສະຫະພັນມວຍແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມມືພັດທະນາວົງການກີລາມວຍລາວ ກ້າວສູ່ສາກົນ29/08/2016 at 6:54 amໂທລະພາບ MVLAO ແລະ ສະຫະພັນມວຍແຫ່ງຊາດ ຮ່ວມມືພັດທະນາວົງການກີລາມວຍລາວ ກ້າວສູ່ສາກົນ
ບັນຫາການຈະລາຈອນຕິດຂັດຢ່າງໜັກໃນຊົ່ວໂມງຮີບດ່ວນຢູ່ຕະຫຼາດທາດຫຼວງຊົ່ວຄາວຍັງລໍຄອຍການແກ້ໄຂ27/08/2016 at 8:54 amບັນຫາການຈະລາຈອນຕິດຂັດຢ່າງໜັກໃນຊົ່ວໂມງຮີບດ່ວນຢູ່ຕະຫຼາດທາດຫຼວງຊົ່ວຄາວຍັງລໍຄອຍການແກ້ໄຂ
ກະຊວງ ຖວທ ຈັດຕັ້ງປາຖະກະຖາກ່ຽວກັບວັນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟ27/08/2016 at 8:36 amກະຊວງ ຖວທ ຈັດຕັ້ງປາຖະກະຖາກ່ຽວກັບວັນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟ
WWF ຈະໃຫ້ທຶນແກ່ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕອນກາງ27/08/2016 at 8:20 amWWF ຈະໃຫ້ທຶນແກ່ ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປະມົງຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕອນກາງ
ສປປ.ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນ ຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນ ລະດັບພາກພື້ນ ຄັ້ງທີ 725/08/2016 at 4:35 pmສປປ.ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການແຂ່ງຂັນ ຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບອາຊຽນ ລະດັບພາກພື້ນ ຄັ້ງທີ 7
ສໍາເລັດການຍົກລະດັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປະສານງານດ້ານການຂ່າວ25/08/2016 at 4:24 pmສໍາເລັດການຍົກລະດັບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປະສານງານດ້ານການຂ່າວ
ຫຼາຍພາກສວ່ນ ຮ່ວມຫາລືໃນກອງ​ປະຊຸມສຳ​ມະ​ນາ​ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ24/08/2016 at 11:33 pmຫຼາຍພາກສວ່ນ ຮ່ວມຫາລືໃນກອງ​ປະຊຸມສຳ​ມະ​ນາ​ກ່ຽວກັບ ການຮ່າງ​ນະ​ໂຍບາຍ​ແຫ່ງ​ຊາດ ວ່າດ້ວຍທີ່ດິນ