Featured News

IFC ຈັດອົບຮົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປ່ອຍກູ້ໂດຍໃຊ້ອະສັງຫາລິມະຊັບເປັນຫຼັກຄໍ້າປະກັນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ25/05/2016 at 10:36 pmIFC ຈັດອົບຮົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປ່ອຍກູ້ໂດຍໃຊ້ອະສັງຫາລິມະຊັບເປັນຫຼັກຄໍ້າປະກັນການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຽມຈັດສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ ການພັດທະນາທຸລະກິດໃນເງື່ອນໄຂເຊື່ອມໂຍງ AEC25/05/2016 at 8:53 amນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກຽມຈັດສໍາມະນາໃນຫົວຂໍ້ ການພັດທະນາທຸລະກິດໃນເງື່ອນໄຂເຊື່ອມໂຍງ AEC
ຫາລືຄັ້ງປະຖົມມະລືກກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2016-201724/05/2016 at 9:20 pmຫາລືຄັ້ງປະຖົມມະລືກກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ຄັ້ງທີ II ປະຈໍາປີ 2016-2017
ນັກສຶກສາລາວ 6 ຄົນໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຟູລໄບຣ ຈະເດີນທາງໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ24/05/2016 at 8:45 pmນັກສຶກສາລາວ 6 ຄົນໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາ ຟູລໄບຣ ຈະເດີນທາງໄປສຶກສາຕໍ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ປີນີ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຈະສ້າງກິດຈະກໍາເພື່ອສະຫຼອງວັນງົດສູບຢາໂລກ24/05/2016 at 1:16 pmປີນີ້ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮ່ວມກັບ ອົງການອະນາໄມໂລກ ຈະສ້າງກິດຈະກໍາເພື່ອສະຫຼອງວັນງົດສູບຢາໂລກ
ຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມຈັດສໍາມະນາ ແລະ ຕະຫຼາດນັດຈັດຫາງານ-ການສຶກສາວຽງຈັນ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ24/05/2016 at 6:49 amຫຼາຍພາກສ່ວນຮ່ວມຈັດສໍາມະນາ ແລະ ຕະຫຼາດນັດຈັດຫາງານ-ການສຶກສາວຽງຈັນ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຫຼາຍກວ່າ 3.000 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 524/05/2016 at 6:38 amນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຫຼາຍກວ່າ 3.000 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ ແລະ ການສຶກສາ ຄັ້ງທີ 5
ລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ລົງນາມໃນໂຄງການຄຸ້ມຄອງດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງໃນລະບົບນິເວດປ່າໂຄກຢູ່ພາກໃຕ້23/05/2016 at 11:50 pmລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ລົງນາມໃນໂຄງການຄຸ້ມຄອງດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງໃນລະບົບນິເວດປ່າໂຄກຢູ່ພາກໃຕ້
ຫາລືຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ21/05/2016 at 3:20 pmຫາລືຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມຢາສູບ