ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ສະຫຼອງວັນລ້າງມືສາກົນ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ມືສະອາດ ອະນາຄົດສົດໃສ”

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ສະຫຼອງວັນລ້າງມືສາກົນ ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ມືສະອາດ ອະນາຄົດສົດໃສ”

Posted by

      ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລ້າງມືສາກົນ ປະຈໍາປີ 2017 ຂຶ້ນທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທັງນີ້ ແມ່ນມີການກຳນົດຄໍາຂວັນໄວ້ວ່າ “ມືສະອາດ ອະນາຄົດສົດໃສ” ທີ່ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງການລ້າງມື ເຊິ່ງຖືເປັນການປົກປ້ອງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສາມາດສ້າງອະນາຄົດອັນສົດໃສໃຫ້ປະຊາຄົມໃນທົ່ວໂລກໄດ້.

      ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີມີ ທ່ານ ນາງ ຂັນທະລີ ສິລິພົງພັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ  ທ່ານ Jens Luetkenherm ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ນອກນັ້ນ ກໍມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ມີພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ  ຂັ້ນແຂວງ ແລະຂັ້ນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ ໃນວາລະສຳຄັນນີ້ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທີການ ແລະກີລາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າເດັກມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ບໍ່ເຈັບປ່ວຍ ບໍ່ອຶດຫີວ ສະພາບແວດລ້ອມໂຮງຮຽນໜ້າຢູ່ ມີຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ ເດັກກໍຈະສາມາດຮຽນ ແລະ ມີໂອກາດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການສຶກສາ ເຊິ່ງຈະນຳໄປສູ່ການມີທັກສະໃນການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

      ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງມີການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ (Fit for School) ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການ GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit)  ອົງການຊີເມວອິນໂນເຕັກ (SEAMEO INNOTECH) ແລະ ອົງການ ຊາຍຟັນ ປະຈໍາລາວ (ChildFund Laos) ສຳລັບໂຄງການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ຖືເປັນໂຄງການນຶ່ງທີ່ເນັ້ນແກ້ໄຂບັນຫາດ້ວຍວິທີລຽບງ່າຍ ແຕ່ສາມາດນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍໄດ້ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ທັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າໃນລະບົບການສຶກສາ ເຊິ່ງໂຄງການ Fit for School ແມ່ນສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາໂດຍຜ່ານກິດຈະວັດປະຈຳວັນເຊັ່ນ ການລ້າງມືໃສ່ສະບູເປັນກຸ່ມທຸກວັນ ທັງນີ້ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນປະຈຳລາວ ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ  ຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫ່ຍທີ່ມີຫຼາຍໂຮງຮຽນຈັດຕັ້ງການລ້າງມືໃສ່ສະບູທຸກວັນກໍເພາະຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຄູອາຈານ ການນໍາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຍ້ອນຊຸມຊົນໃຫ້ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໂຮງຮຽນ ແລະ ລູກຫຼານຂອງຕົນເອງ.

      ທັງນີ້ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກີລາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ ນັບແຕ່ປີ 2011 ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄື ມີການປັບປຸງດ້ານນໍ້າ ສຸຂະພິບານ ແລະ ອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນທົ່ວປະເທດ ມາຮອດເດືອນກັນຍາ 2017 ມີໂຮງຮຽນທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳລ້າງມື ແລະ ຖູແຂ້ວເປັນກຸ່ມຈຳນວນ 1.060 ແຫ່ງ ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການຂອງໂຄງການສຸຂະພາບດີໃນໂຮງຮຽນ.

ຂ່າວ: ສ. ບົວພາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*