ຊວນຫົວ “ ຍຸຕິທໍາ ”

ຊວນຫົວ “ ຍຸຕິທໍາ ”

Posted by

httpv://youtu.be/hBiWvUyBnbA

2 Comments

  1. ຄວາມຈິງ ທຸກເລື່ອງທີ່ສະຫາຍຈັດສັນມາເວົ້າສູ່ຟັງ ຂ້າພະເຈົ້າ
    ຫົວເກືອບທຸກເລື່ອງ

  2. ເປັນເລື່ອງເບົາສະໝອງ ແຕ່ແຝງໄວ້ເຊິ່ງຄະຕິ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*