ຊວນຫົວ “ ໝາກນໍ້ານົມ ”

ຊວນຫົວ “ ໝາກນໍ້ານົມ ”

Posted by

httpv://youtu.be/pBalqK606eY

One Comment

  1. ເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກ່ອນຈະເຮັດຫຍັງ ໄປໃສ ມາໃສ ຄວນມີສະຕິຮອບຄອບ ເພື່ອປ້ອງກັນເຫດຮ້າຍ ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*