ຕໍ່ໜ້າໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຈັດສັນການຂາຍເຄື່ອງຢູ່ແຄມທາງ

ຕໍ່ໜ້າໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ມີຄວາມເປັນລະບຽບຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງໄດ້ຈັດສັນການຂາຍເຄື່ອງຢູ່ແຄມທາງ

Posted by

      ປັດຈຸບັນ ຢູ່ບໍລິເວນໜ້າໂຮງໝໍມິດຕະພາບ (ໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ) ໄດ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເນື່ອງຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ນຳເອົາແທ່ງຊີມັງໄປວາງໄວ້ທາງຄົນຍ່າງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຂາຍເຄື່ອງຊະຊາຍຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງເປັນສາເຫດພາໃຫ້ລົດແອອັດ ແລະ ບໍ່ເປັນລະບຽບຈົບງາມໃນໄລຍະຜ່ານມາ ທັງເຮັດໃຫ້ລົດທີ່ຈະເຂົ້າອອກໂຮງໝໍມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.

      ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂຈຸດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບບໍລິເວນໂຮງງໝໍເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍດີ ພ້ອມນີ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຍັງໄດ້ອັດບ່ອນລ້ຽວກັບລົດຫຼາຍຈຸດຢູ່ບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ເພື່ອແກ້ໄຂການສັນຈອນຕິດຂັດໃນໂມງຮີບດ່ວນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີໃນລະດັບນຶ່ງ  ບັນຫາຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃນໂຕເມືອງ ແມ່ນປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ນຶ່ງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ພວມຮີບຮ້ອນແກ້ໄຂ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ເປັນໂຕເມືອງທີ່ໜ້າຢູ່ ຕາມຄຳຂວັນ 6 ສ ຂອງນະຄອນຫຼວງ  ດັ່ງນັ້ນການແກ້ໄຂບັນຫາຂາຍເຄື່ອງຊະຊາຍຢູ່ໜ້າໂຮງໝໍມິດຕະພາບ ຄັ້ງນີ້ ກໍແມ່ນອີກນຶ່ງໃນຫຼາຍໆສະຖານທີ່ໆຈະຕ້ອງແກ້ໄຂ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນະຄອນຫຼວງມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ຈົບງາມ ສົມກັບເປັນເມືອງເອກຂອງປະເທດ.

ຂ່າວ/ຮູບ: ວັນຄໍາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*