ທລຍ ເມືອງອາດສະພອນ ສໍາເລັດຫຼາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ທລຍ ເມືອງອາດສະພອນ ສໍາເລັດຫຼາຍໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

Posted by

      ເມືອງອາດສະພອນ ແມ່ນເມືອງເປົ້າໝາຍໃໝ່ຂອງ ທລຍ (ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ) ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຊິ່ງ  ທລຍ ​ໄດ້ເລີ່ມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຊ່ອຍ​ເຫຼືອໃນປີ 2016 ທັງໝົດຈໍານວນ 9 ກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍ ໃນຈໍານວນທັງໝົດ 53 ບ້ານ.

       ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມປະສານ​ງານ​ການວາງ​ແຜນຂັ້ນເມືອງແລ້ວ ເມືອງອາດສະພອນ ກໍໄດ້ຮັບການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຈໍານວນ 10 ໂຄງການຄື  ການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນ ຈໍານວນ 4 ໂຄງການ  ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ 1.428.239.322 ກີບ ການກໍ່ສ້າງຂົວ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຈໍານວນ 4 ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ  1.095.769.061 ກີບ ການກໍ່ສ້າງສຸກສາລາ ຈໍານວນ 1 ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ  370.058.341 ກີບ ແລະ ໂຄງການສ້ອມແປງຄອງເໝືອງຊົນລະປະທານ 1 ໂຄງການ ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ  294.183.428 ກີບ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດໄປຫຼາຍກວ່າ 50% ແລະ ມີຫຼາຍໂຄງການສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດກວດກາໄດ້ 100% ເປັນຕົ້ນແມ່ນການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນປະຖົມ  ການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ແລະ ການສ້ອມແປງຄອງຊົນລະປະທານ.

      ເຖິງວ່າເມືອງອາດສະພອນ ຈະເປັນເມືອງເປົ້າໝາຍໃໝ່ ແຕ່ຍ້ອນການເອົາໃຈໃສ່ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ  ຍ້ອນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງທີມງານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ພ້ອມກັບຄວາມສາມັກຄີຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນແຕ່ລະບ້ານເປົ້າໝາຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສໍາເລັດໄວ ແລະ ມີຄຸນະພາບ ພາຍຫຼັງໄດ້ສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງແລ້ວ ພະນັກງານ ວິຊາການ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ທລຍ ກໍໄດ້ຈັດເຝິກອົບຮົມກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາ ຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ໃຫ້ແກ່ທີມງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ ເພື່ອມອບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ ໂດຍການແຕ່ງຕັ້ງທີມງານຄຸ້ມຄອງນໍາໃຊ້ ສ້າງຕັ້ງກົດລະບຽບ ແລະ ກອງທຶນບູລະນະ​ສ້ອມ​ແປງ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງການໃຫ້ກຸ້ມຄ່າກັບການລົງທຶນ.

      ທ່ານ ກິແດງ ບຸນຍະແສງ  ຫົວໜ້າທີມ ທລຍ ເມືອງອາດສະພອນ ໄດ້ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ “ຍ້ອນມີການກະກຽມທີ່ດີ  ແລະ ມີການລິເລີ່ມຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ພ້ອມທັງໄດ້ເຝິກອົບຮົບໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະສານງານກຸ່ມບ້ານ ແລະ ມີການປະຊຸມວາງແຜນໄດ້ທັນກຳນົດ ແລະ ຕາມຮູບແບບຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕ້ການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງ ທລຍ ຈິ່ງສາມາດລົງມືກໍ່ສ້າງໄດ້ໄວ ແລະ ມີຜົນສໍາເລັດ”.

ຂ່າວ:  ສິນ​ນະຄອນ ອິນ​ທິລາດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*