ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຮັບສະໝັກ ເພື່ອນຮ່ວມງານ

ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງ ຮັບສະໝັກ ເພື່ອນຮ່ວມງານ

Posted by

ຕອນຄໍ່າວັນທີ 31 ມັງກອນ 2013 ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ
ຈຳກັດ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດພິທີຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານໃນ
ຫລາຍຕໍາແໜ່ງງານ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນ “ ມາຮ່ວມສັງສັນແລະໄດ້ໂອກາດເຮັດ
ວຽກກັບບ້ານ ” ຂຶ້ນໂດຍການກ່າວໄຂພິທີຂອງທ່ານນາງ ປັດສະການ ຣູຊີ
ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານກິດຈະການບໍລິສັດ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທະນາຄານ
ລາວ-ຝຣັ່ງຈຳກັດ ໂດຍມີບັນດາຜູ້ສະໝັກຮັບຄັດເລືອກຕໍາແໜ່ງງານດ້ານ
ຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ.

ທ່ານນາງ ປັດສະການ ຣູຊີ
ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິຫານກິດຈະການບໍລິສັດ
ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງຈຳກັດ

ທ່ານນາງ ປັດສະການ ຣູຊີ ກ່າວວ່າ: ການຈັດພິທີໃນຄັ້ງນີ້ນັບເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜູ້ທີ່ຫາກໍຮຽນຈົບ
ວິຊາການສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ, ດ້ານໄອທີ, ບັນຊີ-ການເງິນ ແລະ ອື່ນໆ
ເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ໄວໜຸ່ມໄດ້ພັດທະນາຕົນເອງ
ແລະ ກ້າວຂຶ້ນເປັນຜູ້ນຳໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເປີດຮັບສະໝັກ
ບຸກຄະລາກອນນີ້ ມີຜູ້ມາສະໝັກລົງທະບຽນແລ້ວ 300 ກວ່າຄົນ ແລະ ຈະ
ຄັດເລືອກເອົາພຽງ 60 ຄົນເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າເປັນພະນັກງານໃນຕຳແໜ່ງຕ່າງໆ
ຂອງທະນາຄານ.

ທ່ານນາງ Pascale Rouzies ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັ່ງ
ຈຳກັດ ແມ່ນການຮ່ວມທຸລະກິດກັນລະຫວ່າງບໍລິສັດ COFIBRED ທີ່ເປັນ
ບໍລິສັດສາຂາຂອງກຸ່ມທະນາຄານ BRED Banque Populaire ປະເທດ
ຝຣັ່ງ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ
ໂດຍບໍລິສັດ COFIBRED ຖືຫຸ້ນ 54% ຂອງທະນາຄານລາວ-ຝຣັ່ງຈຳກັດ
ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນຖືຫຸ້ນ 46%.

ຂ່າວ/ພາບ: ເທພະວົງສອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*