ບ້ານຊໍ້ ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງສັງທອງ ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດເປັນເມືອງພົ້ນທຸກ ຍັງມີຄອບຄົວຂາດເຂີນ 50%

ບ້ານຊໍ້ ທີ່ຂຶ້ນກັບເມືອງສັງທອງ ເຊິ່ງໄດ້ປະກາດເປັນເມືອງພົ້ນທຸກ ຍັງມີຄອບຄົວຂາດເຂີນ 50%

Posted by

      ບ້ານຊໍ້ ເປັນບ້ານນຶ່ງທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງເມືອງສັງທອງ ປະຊາກອນໃນບ້ານປະກອບດ້ວຍ 4 ຊົນເຜົ່າຄື ລາວລຸ່ມ  ກຶມມຸ ໄທແດງ ແລະ ໄທດຳ ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ປະກອບອາຊີບດ້ວຍການເຮັດໄຮ່ ແລະ ເຮັດນາເປັນຕົ້ນຕໍ ນອກນັ້ນແມ່ນລ້ຽງສັດ ປູກພືດ ຫັດຖະກຳ ແລະ ຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ບ້ານຊໍ້ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນແຕ່ປີ 1981 ປັດຈຸບັນມີພົນລະເມືອງ 1.989 ຄົນ ປະກອບດ້ວຍ 417 ຄອບຄົວ ໃນນັ້ນມີຄອບຄົວເຫຼືອກິນ 20% ກຸ້ມກິນ 30% ແລະ 50% ແມ່ນຄອບຄົວທີ່ຍັງຂາດເຂີນ ສະເຫຼ່ຍລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນໄດ້ 8 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.

ຂ່າວ/ຮູບ: ວັນຄໍາ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*