ປະກາດຮັບສະໝັກ

ປະກາດຮັບສະໝັກ

Posted by

ກອງວິຊາການວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ
ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ ເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າສະຖານີໂທລະພາບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນຕໍາແໜ່ງງານຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

  • ຊ່າງພາບ
  • ຝ່າຍເຕັກນິກ
  • ຝ່າຍລາຍການ
  • ຝ່າຍຜະລິດ
  • ຝ່າຍຄຣີເອທີບ
  • ພິທີກອນ ແລະ ອື່ນໆ

ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:

  • ຮຽນຈົບວິຊາໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ພາສາລາວ, ວັນນະຄະດີ, ສື່ສານມວນຊົນ, ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ໄອທີ.
  • ບໍ່ຈໍາກັດເພດ, ອາຍຸແຕ່ 25 ປີຂຶ້ນໄປ.
  • ເປັນຜູ້ມັກງານໂທລະພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີແນວຄິດສ້າງສັນ.

ຫາກທ່ານໃດສົນໃຈ, ເຂົ້າໄປພົວພັນໄດ້ທີ່ ສະຖານີວິທະຍຸ-ໂທລະພາບ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
(F.M 105.50 MHz) ບ້ານຊຽງຍືນ ເມືອງຈັນທະບຸລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນໂມງລັດຖະການ
ໂທລະສັບ 021 212620, ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 01-25 ມັງກອນ 2016.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*