ປ້າອ່ອນຈັນ ຊີວິດບໍານານ ກັບການກະສິກໍາ ແບບປະສົມປະສານ

ປ້າອ່ອນຈັນ ຊີວິດບໍານານ ກັບການກະສິກໍາ ແບບປະສົມປະສານ

Posted by

ປ້າອອ່ນຈັນ ບຸນທະປັນຍາ ໜຶ່ງໃນພະນັກງານບໍານານ ຊຶ່ງພາຍຫລັງ
ສິ້ນສຸດວາລະປະຕິບັດວຽກລັດຖະການໃນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກໍໄດ້
ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ຮົ່ມເງົາຂອງຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດຜັກສວນຄົວ
ທີ່ປູກປະສົມປະສານກັບການ ລ້ຽງປາດຸກ ລ້ຽງກົບ ແລະ ລ້ຽງປາຝາ
14 ປີທີ່ມີເວລາຢູ່ກັບຄອບຄົວ(ພໍ່ແມ່)ທີ່ແກ່ຊະລາ ປ້າບອກວ່າຄົ້ນພົບ
ສັດຈະທໍາຂອງການດໍາລົງຊີວິດໃນແບບ ເພິ່ງຕົນເອງກຸ້ມຕົນເອງ
ພາຍຫລັງສາມີຂອງປ້າໄດ້ເສຍຊີວິດ ຊຶ່ງໄດ້ປະບົດຮຽນການຜະລິດ
ກະສິກໍາ(ລ້ຽງປາຝາ)ໄວ້ໃຫ້ປ້າສືບທອດ ເພາະຄິດຮອດຮອຍມືຂອງຜູ້
ເປັນຜົວ ປ້າຈິ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງອ່າງລ້ຽງປາຝາຂອງປ້ານັບແຕ່ປີ
2000 ຈົນມາຮອດປັດຈຸບັນ ຈາກມື້ທີ່ນໍາລູກປາຝາເຂົ້າມາ 100 ໂຕ
ໄດ້ຂະຫຍາຍອອກຫລາຍກວ່າ 1000 ໂຕໃນປັດຈຸບັນ.
ປ້າອອ່ນຈັນບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງລາຍຮັບລະອຽດເພາະວ່າການຂາຍປາຝາ
ປາດຸກ ແລະ ກົບ ອອກແຕ່ລະຊຸດກໍຈະນໍາມາຊື້ຫົວອາຫານ ແລະ ໃຊ້
ໃນການເພາະພັນລ້ຽງຕໍ່ໆໄປ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໄດ້ກໍຄື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນຄອບຄົວ
ຊຶ່ງເຫັນວ່າພໍຢູ່ພໍກິນ ກຸ້ມລູກກຸ້ມຫລານກຸ້ມພໍ່ກຸ້ມແມ່ ຊຶ່ງນອກຈາກ
ລາຍຮັບຈາກການຂາຍປາ ຂາຍກົບແລ້ວ ປ້າກໍຍັງມີສວນຜັກຂະ
ສວນໝາກມວ່ງ ແລະ ດອກໄມ້ໃຫ້ເກັບຂາຍໄດ້ເງິນແຕ່ລະວັນ
ຊຶ່ງປ້າອ່ອນຈັນພຽງແຕ່ບອກວ່າປີໜຶ່ງຈະມີລາຍຮັບສະເລ່ຍປະມານ
30 ລ້ານເຖິງ 40 ລ້ານກີບ.

ໜອງປາຝາ ຂອງປ້າ ອອ່ນຈັນ ບຸນທະປັນຍາ ພະນັກງານບໍານານ
ປັດຈຸບັນ ຢູ່ບ້ານນາສ້າງໄພ ເມືອງໄຊເຊດຖາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ທ່ານ ນາງ ຈັນສອນ ໄຊຍະວົງສາ ນາຍບ້ານນາສ້າງໄພ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ປ້າອອ່ນຈັນ ເປັນຄົນດຸໜັ່ນຂະຫຍັນພຽນ ເປັນແມ່ຍິງທີ່ມີນໍ້າໃຈສູ້ຊົນ
ອົດທົນ ຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍສອງມືຂອງຕົນ ຂະນະທີ່ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນ
ກໍມີພາລະໜັກ ທັງຕ້ອງເບິ່ງແຍງພໍ່ແມ່ທີ່ແກ່ຊະລາທັງຕົນເອງກໍ
ຢູ່ໃນໄວອາຍຸບໍານານແລ້ວ ທັງລູກຫລານພັດຢູ່ໃນໄວເດັກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ຊີວິດຂອງປ້າອອ່ນຈັນເບິ່ງຄືມີວຽກໜັກຢູ່ຕະຫລອດ ແຕ່ ນີ້ກໍຄື
ໜຶ່ງໃນບົດຮຽນຊີວິດຂອງແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງ ຊຶ່ງສັງຄົມຄວນຮຽນຮູ້ເອົາ
ເປັນແບບຢ່າງການຫາລ້ຽງຊີບທີ່ດຸໜັ່ນອົດທົນຂອງເພິ່ນ.

ໂດຍ: ສ.ບົວພາ

8 Comments

  1. ຢາກລ້ງປາຝາ ເຮັດແນວໃດ ບອກເບີໂທຂອງ ປ້າອ່ອນຈັນໄດ້ບໍ່?

  2. touy
    ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ທາງ E-mail

  3. ໄດ້ແລ້ວເດີ ຂອບໃຈຫລາຍໆ

  4. ທອງດີ says:

    ການຂຽນສາລະປະໂຫຍດໃຫ້ສັງຄົມອ່ານ ຄວນ ໃຫ້ເບີໂທພ້ອມຄືສິຄັກ

  5. ຢາກໄດ້ພັນປາຝາໄປລ້ຽງຈະຕິດຕໍ່ປ້າໄດ້ຈັ່ງໄດ

  6. ຂໍເບີໂທປ້າອ່ອນຈັນແດ່ໄດ້ບໍ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*