ສຸໄພວັນ ທ່ຽງຈັນໄຊ ກັບທັດສະນະໃນການພັດທະນາວຽກງານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້

ສຸໄພວັນ ທ່ຽງຈັນໄຊ ກັບທັດສະນະໃນການພັດທະນາວຽກງານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້

Posted by

     ບົດຮຽນຈາກການສຶກສາກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ມາແຕ່ປະເທດເຢຍລະມັນ ບວກກັບການເຮັດແທ້ທໍາຈິງຢູ່ພາກສະໜາມຂອງບໍລິສັດບົວລະພາ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ຈໍາກັດ ມາໄດ້ 26 ປີແລ້ວ ຈິ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ການປູກປ່າແບບປະສົມປະສານກັບການປູກພືດກະສິກໍາ ຫຼື ປູກປ່າແບບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ແມ່ນໃຫ້ຜົນຕອບແທນ (ລາຍຮັບ) ແກ່ປະຊາຊົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອັນເນື່ອງມາຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາເຊັ່ນ ເຂົ້າ ສາລີ ໝາກເດືອຍ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງປູກແຊມກັບປ່າປູກ ໂດຍສາມາດເກັບກູ້ຜົນຜະລິດໄດ້ 3 ປີ ຫຼັງຈາກກ້າວສູ່ປີທີ 4 ກໍສາມາດ ປ່ອຍສັດລ້ຽງປະເພດ ງົວ ຄວາຍ ແບ້ ແລະ ອື່ນໆເຂົ້າໄປກິນຫຽ້າແຊມປ່າປູກໄດ້ ທັງນີ້ແມ່ນຍັງບໍ່ໄລ່ລຽງເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ຄ່າແຮງໃນການອອກແຮງງານບົວລະບັດປ່າປູກ ຕັດສາງຂາຍໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ ທັງມີແຜນການສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປອກ ແລະ ຝານໄມ້ ພ້ອມທັງໂຮງງານຜະລິດແຜ່ນຜ້າຈາກໄມ້ວິກ ຖ້າໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດກໍສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໄດ້ຫຼາຍພັນຕໍາແໜ່ງ.

SPS_2220

ທ່ານນາງ ສຸໄພວັນ ທ່ຽງຈັນໄຊ

     ນີ້ຄືທັດສະນະຂອງທ່ານນາງ ສຸໄພວັນ ທ່ຽງຈັນໄຊ ນຶ່ງໃນນັກທຸລະກິດຍິງທີ່ເຮັດວຽກຕິດພັນກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນັບແຕ່ປີ 1991 ໄດ້ເລີ່ມລົງເລິກເລື່ອງປ່າປູກຢູ່ບໍລິສັດບົວລະພາ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໂດຍຕິດແທດກັບປະຊາຊົນແບບກິນຮ່ວມນອນສວນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເພື່ອຖອດຖອນວິທີການປູກໄມ້ປ້ອນໂຮງງານຜະລິດເຟີນິເຈີ ຈາກນັກວິຊາການ ຈິ່ງກ້າວຂຶ້ນເປັນຜູ້ຈັດຊື້ໃນການຕະຫຼາດ ຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງ ຮອງອໍານວຍການບໍລິສັດບົວລະພາກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ຈໍາກັດ ໂດຍຍານາງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພັດທະນາປ່າປູກແບບກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດບົວລະພາ ກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ມີສວນປູກປ່າ 3.000 ກວ່າເຮັກຕາຢູ່ 3 ແຂວງຄື ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ເມືອງໄຊທານີ ແລະ ສັງທອງ) ແຂວງວຽງຈັນ (ເມືອງໂພນໂຮງ ຫີນເຫີບ ແລະ ແກ້ວອຸດົມ) ແຂວງໄຊະບູລີ (ເມືອງປາກລາຍ) ໄມ້ປູກສ່ວນໃຫຽ່ແມ່ນໄມ້ວິກ ແລະ ກະຖິນນະລົງ ສວນໄມ້ສັກມີ 10% (ການປູກປ່າມີທັງແບບສໍາປະທານດິນລັດ ດິນສ່ວນຣວມຂອງບ້ານ ແລະ ແບບປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ) ເຊິ່ງຖືເປັນຄວາມພາກພູມໃຈໃນຖານະພົນລະເມືອງລາວທີ່ເປັນຜູ້ປະສານງານກັບນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບໄມ້ທີ່ໄດ້ຈາກປ່າປູກ ແລ້ວສະໜອງເຂົ້າໂຮງງານຜະລິດເຟີນິເຈີຢູ່ບ້ານແສນອຸດົມ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ສົ່ງອອກໄປຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ ມັລດິບຟ ທີ່ເປັນລູກຄ້າລາຍໃຫຽ່ ຮອງລົງມາແມ່ນອາເມຣິກາ ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ອື່ນໆ ອັນໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານລາວຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ສໍາລັບແຮງງານປະຈໍາມີປະມານ 100 ຄົນ ປັດຈຸບັນໄມ້ວິກ ແລະ ກະຖິນນະລົງທ່ອນນ້ອຍທີ່ຕັດສາງອອກກໍໄດ້ຂາຍສົ່ງໃຫ້ໄທ ເນື່ອງຈາກບໍລິສັດພວມດໍາເນີນເອກະສານສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປອກ-ຝານໄມ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະໃຊ້ແຮງງານລາວອີກຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ຄາດໝາຍໃຫຽ່ນຶ່ງກໍແມ່ນມີແຜນຈະສ້າງໂຮງງານແຜ່ນແພຈາກໄມ້ວິກ ມາຜະລິດເປັນຜືນຜ້າຊັບໃນສໍາລັບຊຸດສາກົນ ຖ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພາກລັດກໍຈະສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແຮງງານລາວປະມານ 3.000 ຄົນ ແລະ ຈະກາຍເປັນໂຮງງານແຫ່ງທໍາອິດຂອງທະວີບອາຊີ ແລະ ເປັນແຫ່ງທີ 4 ຂອງໂລກ.

SPS_7432

     ນີ້ຄືວິໄສທັດຂອງບໍລິສັດບົວລະພາ ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ຈໍາກັດ ທີ່ຕ້ອງການພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ ໂດຍການນໍາເອົາທ່າແຮງດ້ານແຫຼ່ງດິນກະສິກໍາ-ປ່າປູກ ເປັນຖານການຜະລິດ ແລະ ຂະຫຽາຍໄປສູ່ຖານອຸດສາຫະກໍາ ເພື່ອເປັນບ່ອນຮອງຮັບໄວໜຸ່ມລາວ ເຊິ່ງພວມເຕີບໃຫຽ່ຂຶ້ນເປັນຊັບພະຍາກອນບຸກຄົນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ຍ້ອນມີວຽກເຮັດງານທໍາ ນອກນັ້ນ ກໍຈະນໍາລາຍໄດ້ເຂົ້າສູ່ປະເທດຈາກການສົ່ງອອກເຟີນິເຈີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ໂດຍປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.

ໂດຍ:  ສ.ບົວພາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*