ຫຼາຍອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮ່ວມວາງສີລາລືກກໍ່ສ້າງສູນອະນຸຮັກປ່າໂຄກທີ່ເມືອງຊົນບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຫຼາຍອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮ່ວມວາງສີລາລືກກໍ່ສ້າງສູນອະນຸຮັກປ່າໂຄກທີ່ເມືອງຊົນບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

Posted by

      ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະອະນຸຮັກຊີວະນາໆພັນອັນອຸດົມສົມບູນໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ການພັດທະນາຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ດັ່ງນັ້ນ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຮວມທັງອົງການປົກຄອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈິ່ງເຫັນດີໃຫ້ມີການກໍ່ສ້າງສູນອະນຸຮັກປ່າໂຄກ ຢູ່ເມືອງຊົນບູລີ ເພື່ອເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງສຳນັກງານຄຸ້ມຄອງຊີວະນາໆພັນ ທັງເປັນສູນແນະນຳເລື່ອງການປະກອບອາຊີບສຳລັບປະຊາກອນໃນຊຸມຊົນ ແລະ ເປັນສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກສິ່ງແວດລ້ອມ.

      ພິທີວາງສີລາລືກໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນອະນຸຮັກປ່າໂຄກ ຈັດຂຶ້ນເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ທອນແກ້ວ ພູທະກາຍາລາດ ຮອງເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ  ທ່ານ ນາງ ມາກາເຣັດ ໂຈນສ ວິນລ່ຽມສ ຕາງໜ້າໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

      ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງປ່າໄມ້ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະຕົນເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ປ່າໂຄກ ປ່າໄມ້ປະເພດນີ້ເປັນປ່າບຸລິມະສິດຂອງໂລກສຳລັບການອະນຸຮັກຊີວະນາໆພັນ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນປ່າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສັດສາວາສິ່ງ ເປັນຕົ້ນກໍແມ່ນ ກວາງ  (ໂອງ-ມັ່ງ) ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວ ສັດປ່າດັ່ງກ່າວອາໄສປ່າປະເພດນີ້ເປັນແຫຼ່ງຫາກິນ ເຊິ່ງມີສະເພາະໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ບາງແຫ່ງຂອງແຂວງເຊື່ອມຕໍ່ ພ້ອມທັງມີສາຍພັນພືດນາໆຊະນິດ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ຮັບແຮງກົດດັນຈາກການຕັດໄມ້ ການລ່າສັດ ແລະ ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແຕ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍຍັງສາມາດຄຸ້ມຄອງຮັກສາປ່າໄມ້ປະເພດນີ້ໄວ້ໄດ້ .

      ອີງຕາມການໃຫ້ຂໍ້ມູນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ທີ່ເປີດເຜີຍເມື່ອວັນທີ 11 ທັນວາ 2017 ຜ່ານມາ ໄດ້ລະບຸວ່າ ພື້ນທີ່ສຳລັບການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກທຳມະຊາດໂດຍອີງໃສ່ຊຸມຊົນ ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ແຫ່ງ ຈະຖືກພັດທະນາເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໃນປີຕໍ່ໜ້າຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ (ຢູເອັນດີພີ) ແລະ ກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ (ຈີຊີເອັຟ) ແລະ ໜຶ່ງໃນພື້ນທີ່ 4 ແຫ່ງນີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ບ້ານສະໜາມໄຊ ເຊິ່ງເປັນບ້ານໜຶ່ງທີ່ພວມພັດທະນາທີ່ພັກແບບໂຮມສະເຕ ແລະ ທາງຍ່າງໄປສະຖານທີ່ເຊິ່ງມີບໍ່ເກືອ ໂດຍບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຈະໄດ້ພົບເຫັນນົກຫຼາກຫຼາຍສາຍພັນ ຮວມທັງສັດປ່າປະເພດຕ່າງໆໃນບໍລິເວນນັ້ນ ຂະນະທີ່ຊາວບ້ານກໍສາມາດເຮັດວຽກເປັນຜູ້ນຳທ່ຽວ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ພັກແບບໂຮມສະເຕ ສາມາດຂາຍອາຫານ ຂາຍເຄື່ອງຫັດຖະກຳຕ່າງໆ ຮວມທັງກິດຈະກຳອື່ນໆ ເຊິ່ງຕ້ອງຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸຮັກທຳມະຊາດ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍຖືເປັນການສະໜັບສະໜູນການ ອະນຸຮັກສັດປ່າໃນບໍລິເວນຊຸມຊົນນຳອີກ ເນື່ອງຈາກວ່າປະຊາຊົນໄດ້ຮຽນຮູ້ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ມາທ່ຽວຊົມຕະຫຼອດໄປ.

ຂ່າວ: ຂໍ້ມູນຈາກຢູເອັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*