ຫຼາຍອົງການ ຮ່ວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ

ຫຼາຍອົງການ ຮ່ວມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ

Posted by

     ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຄະນະກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການ IOGT ປະເທດຊູແອດ ປະຈໍາ ສປປ.ລາວ ໄດ້ປະຊຸມປຶກສາຫາລືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ເພື່ອປົກປ້ອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 03 ກຸມພາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ບັນດິດ ປະທຸມວັນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ມີຜູ່ຕາງໜ້າກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຄະນະກຳມາທິການວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມສະພາແຫ່ງຊາດ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຜູ່ຕາງໜ້າອົງການ IOGT ປະເທດຊູແອດ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ປະຈໍາ ສປປ.ລາວ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສະຫະພັນແມ່ຍິງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

     ທ່ານຮອງປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ກ່າວວ່າ ເຫຼົ້າເປັນເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີການຜະລິດ ແລະ ນໍາໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກ ດ້ວຍຫຼາຍຈຸດປະສົງ ມີທັງທີ່ເປັນທາງການ ປະເພນີ ທຸລະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ທັງເປັນນຶ່ງໃນຫຼາຍສາເຫດພາໃຫ້ເກີດປາກົດການຫຽໍ້ທໍ້ຂອງສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນ ບັນຫາອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ການອາລະວາດຕີກັນ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນສັງຄົມ ແລະ ກໍເປັນສາເຫດພາໃຫ້ເກີດການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ເຊິ່ງຜ່ານມາ ການໂຄສະນາເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງເທົ່າທີ່ຄວນ ແຕ່ກົງກັນຂວ້າມ ການໂຄສະນາຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າສິ່ງມຶນເມົາຊໍ້າພັດມີລັກສະນະແຜ່ຫຼາຍ ແລະ ນັບວັນຊຶມເລິກເຂົ້າໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະປີເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າແມ່ນເປັນພາລະທາງດ້ານເສດຖະກິດໜັກໜ່ວງຂອງປະເທດ ກວມເອົາ 2% ຂອງ GDP ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3 ແສນຄົນເກີດເປັນພະຍາດ ແລະ ຕິດເຫຼົ້າ ນອກນີ້ປະມານ 50% ຂອງອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນແມ່ນເກີດຈາກການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ມີຫຼາຍພັນຄົນເສຍຊີວິດ ເຊິ່ງຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສົມທົບກັບ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍປະທານປະເທດໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດປະກາດໃຊ້ໃນເດືອນມັງກອນ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ໃນທາງປະຕິບັດໂຕຈິງໃນໄລຍະຊຸມປີຜ່ານມາກໍເຫັນວ່າໄດ້ມີຜົນສຳເລັດເບື້ອງຕົ້ນ.

     ໂດຍເບິ່ງເຫັນໄພອັນຕະລາຍດັ່ງກ່າວ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໃນຖານະເປັນໂຕແທນແຫ່ງການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຽດຂອງແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍລາວບັນດາເຜົ່າ ກໍໄດ້ໃຊ້ທຸກຄວາມພະຍາຍາມໃນການສຶກສາອົບຮົມ ໂຄສະນາ ປຸກຈິດສໍານຶກໃຫ້ເຫັນເຖິງໄພອັນຕະລາຍຈາກການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດ ພ້ອມທັງຮ່ວມມືກັບຫຼາຍພາກສ່ວນ ທັງມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ໂດຍການເກັບກໍາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າທີ່ມີຜົນກະທົບໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ການປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວໃນເວທີກອງປະຊຸມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງກິດຈະກໍາຜ່ານມາກໍມີອົງການ IOGT ປະເທດຊູແອດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນສະຫະພັນແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາະບົດບາດຂອງຕົນຕະຫຼອດມາ.

     ເຖິງແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າຖືກຮັບຮອງເອົາເມື່ອວັນທີ 19 ທັນວາ 2014 ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VII ແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງມີລັກສະນະຈໍາກັດ ບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ປະຊາຊົນ ແລະ ຜູ່ປະກອບການຈໍານວນຫຼາຍຍັງບໍ່ທັນຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາປາກົດການຫຽໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທີ່ມີສາເຫດຈາກການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ສິ່ງມຶນເມົາກໍຍັງມີຢູ່ ດັ່ງນັ້ນ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ຈິ່ງຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາເນື້ອໃນກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ກວ້າງຂາວງ ທັງເປັນການປຸກລະດົມໃຫ້ຫຼາຍພາກສ່ວນຮັບຮູ້ໄດ້ຜົນຮ້າຍຂອງທາດເຫຼົ້າ ແລະ ສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຫັນປ່ຽນພຶດຕິກໍາ ຫຼຸດຜ່ອນການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍ ກໍຄືປາກົດການຫຽໍ້ທໍ້ອື່ນໆ.

ຂ່າວ/ພາບ: ເທບພະວົງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*