ເຊັນບົດບັນທຶກໂຄງການ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນຢູບໍລິຄໍາໄຊ

ເຊັນບົດບັນທຶກໂຄງການ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນຢູບໍລິຄໍາໄຊ

Posted by

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ກັນຍາ 2013 ຢູ່ທີ່ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ
ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການສ້າງເຄືອຂ່າຍ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ສປປ.ລາວ
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນງານອະນຸຮັກ ທະນີ ແຫ່ງຊາດ ຂຶ້ນລະຫວ່າງທ່ານ
ພົງສະຫວັດ ປະຖໍາມະວາດ ຫົວໜ້າກອງກວດກາປ່າໄມ້ ພະແນກກະສິກໍາ
ແລະປ່າໄມ້ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ກັບທ່ານ ທຣອຍ ແຮນໂຊ(Troy Hansel)
ຜູ້ອໍານວຍການອົງການອະນຸຮັກສັດປ່າ ປະຈໍາ ສປປ.ລາວ ໂດຍການ
ເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ທອງພັນ ລັດຕະນະລັງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມກວດກາປ່າໄມ້
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍມີພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາເຂົ້າໃຈ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ

ໂຄງການສ້າງເຄືອຂ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ກວດກາລາດຕະເວນ
ຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍານໍາພາຂອງ
ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຊຶ່ງມີກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ ອົງການ
ອະນຸຮັກສັດປ່າເປັນຜູ້ຮ່ວມງານ – ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກອງກວດກາປ່າໄມ້
ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ເປັນໜ່ວຍງານຫລັກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງ
ຮ່ວມກັບ ອົງການອະນຸຮັກສັດປ່າ ປະຈໍາລາວ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງ
ການເຊື່ອມໂຍງໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງພາຍໃນໜ່ວຍງານເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້
ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການຫລຸດຜ່ອນໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກການຄ້າຂາຍ
ສັດປ່າຢູ່ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເລັງໃສ່ຍຸດຕິການຄ້າຂາຍ
ທະນີ ແລະ ບັນດາຊະນິດພັນສັດປ່າທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ ແລະ
ໃກ້ຈະສູນພັນ ພ້ອມທັງກວດກາລາດຕະເວນຢູ່ຕາມຕະຫລາດ ຖະໜົນ
ຫົນທາງ ຟາມລ້ຽງສັດປ່າ ແລະ ສະກັດກັ້ນການນໍາສັດປ່າຜ່ານຊາຍແດນ
ທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ
ວ່າດ້ວຍ ການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ແລະ ພືດປ່າທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ.
ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມີໄລຍະດໍາເນີນງານເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ກັນຍາ 2013
ເຖິງເດືອນກຸມພາ 2016 ມີມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 97.000 ໂດລາວ

ຂ່າວ/ພາບ: ເທພະວົງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*