ໂຄງການຊົນລະປະທານ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ສຳເລັດແລ້ວ 80%

ໂຄງການຊົນລະປະທານ ຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ສຳເລັດແລ້ວ 80%

Posted by

ຕາມການເປີດເຜີຍຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກຸມພາ 2013 ຂອງ
ທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ເພັງສະຫວັດ ປະທານບໍລິສັດ ເພັດຖາວອນກໍ່ສ້າງ
ຂົວ-ທາງເຄຫະສະຖານຈຳກັດ ໃນນາມຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ດ້ວຍຮູບແບບ
ລົງທຶນກ່ອນ 100% ຫລັງຈາກນັ້ນ ລັດຖະບານຈະຊຳລະຄືນໃຫ້ພາຍໃນກຳນົດ
ເວລາ 5 ປີວ່າ: ພາຍຫລັງໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຈາກລັດຖະບານ
ໃຫ້ດຳເນີນໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານຢູ່ເຂດທົ່ງຮາບເຊບັ້ງໄຟ ໃນເຂດ
ແຂວງຄຳມ່ວນ ກໍໄດ້ຮີບຮ້ອນລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຟື້ນຟູສະພາບຄອງ
ຊົນລະປະທານເກົ່າທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມໃນໄລຍະ ພະຍຸນົກເຕັນ ແລະ ພະຍຸຮາຍມາ
ຊຶ່ງປະກອບມີໜ້າວຽກ ຈົກລວງຄອງຊົນລະປະທານທີ່ເປັນຄອງດິນເກົ່າ ແລະ
ຖືກຖົມ ໃຫ້ເປັນຄອງຊົນລະປະທານແບບຖາວອນ ກໍ່ດ້ວຍດິນຈີ່, ໂຄງການນີ້
ແມ່ນໂຄງການທີ່ໃຫຍ່ ເພື່ອຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານຖ້ວມ ຂອງລັດຖະບານທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່
ພັດທະນາເຂດທົ່ງຮາບເຊບັ້ງໄຟ ໃຫ້ເປັນອູ່ເຂົ້າອູ່ປາ ແລະ ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່
ການຜະລິດກະສິກຳໄດ້ຕະຫລອດປີ.

ທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ເພັງສະຫວັດ
ປະທານບໍລິສັດ ເພັດຖາວອນກໍ່ສ້າງ
ຂົວ-ທາງເຄຫະສະຖານຈຳກັດ

ໂຄງການພັດທະນາຊົນລະປະທານດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ໂຄງການຊົນລະປະທານ
ວັງວຽງຜີ, ຊົນລະປະທານຍາງຄໍາ, ຊົນລະປະທານຫາດຄໍາຮຽງ 1 ແລະ 2,
ປັດຈຸບັນ ຫລາຍໜ້າວຽກໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າ ໂດຍສຳເລັດໄປແລ້ວ 80% ລື່ນ
ຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເນື່ອງຈາກໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງມາແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ມັງກອນ
2013 ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດກ່ອນແຜນການ ໃນກາງປີ 2013 ນີ້
ຕາມແຜນການແລ້ວ ໄລຍະການກໍ່ສ້າງຈົນສຳເລັດໃຊ້ເວລາ 1 ປີ, ສ່ວນ
ມູນຄ່າຂອງການກໍ່ສ້າງທັງໝົດແມ່ນ 45 ຕື້ກີບ, ພາຍຫລັງໂຄງການສຳເລັດ
ຈະສາມາດສະໜອງນໍ້າຫົດເນື້ອທີ່ການຜະລິດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ
ພາຍໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ ຫລາຍກວ່າ 10 ພັນເຮັກຕາ.

ຂ່າວ/ພານ: ເທພະສົວສອນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*