ໂຕແບບນຳໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂດ້ານລາຄາ ແລະ ເລົ້າສາງ

ໂຕແບບນຳໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂດ້ານລາຄາ ແລະ ເລົ້າສາງ

Posted by

ບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານ ແລະ ການປັກດຳ ເກັບກ່ຽວບໍ່ທັນຕາມລະດູການ ມັນໄດ້ເປັນບົດຮຽນ ແລະ ແງ່ຄິດເພື່ອປັບປຸງ-ພັດທະນາຂະບວນການຜະລິດ ຈິ່ງເກີດການຫັນປ່ຽນມາສູ່ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກຳ (ເຮັດນາ) ເຊິ່ງເຫັນວ່າໄດ້ຮັບຜົນດີ ທັງນີ້ ຄອບຄົວທ່ານ ຄຳຜາຍ ພົມມະວິໄຊ ທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ລິເລີ່ມຫັນປ່ຽນການຜະລິດແບບປະຖົມປະຖານສູ່ການນຳໃຊ້ກົນຈັກທັນສະໄໝ ຈິ່ງຖືໄດ້ວ່າ ເປັນຄອບຄົວໂຕແບບຂອງເມືອງໄຊທານີ.

…….ໄຊທານີ ນຶ່ງໃນບັນດາເມືອງທີ່ພວມມຸ່ງໝັ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນດ້ານເນື້ອທີ່ການຜະລິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນທົ່ງຮາບທ່າງ່ອນ ເຊິ່ງເໝາະສົມແກ່ການເຮັດນາໄດ້ຫຼາຍລະດູ ບວກກັບມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນຂອງຊາວເມືອງໄຊທານີ ທີ່ມີມາແຕ່ບູຮານະການ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການປູກ-ການລ້ຽງ ມີທ່າຂະຫຽາຍໂຕຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຈາກທ່ານ ທອງສຸກ ບົວລີຂັນ ຮັກສາການຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວ່າ ທ່ານ ຄຳຜາຍ ພົມມະວິໄຊ ຢູ່ບ້ານແກ້ງໄຄ້ ຄືນຶ່ງໃນຜູ້ບຸກເບີກນຳໃຊ້ກົນຈັກທັນສະໄໝໃນການຜະລິດເຂົ້າກິນຢູ່ເຂດຈຸດສຸມທົ່ງຮາບທ່າງ່ອນ ຍ້ອນຄວາມຕັ້ງໜ້າ ບຸກເບີກເພື່ອຫັນປ່ຽນວິຖີຊີວິດຊາວນາແບບປະຖົມປະຖານ ແລະ ຈາກທີ່ເຄີຍເອື່ອຍອີງໃສ່ແຕ່ທຳມະຊາດ ແບບເຮັດນາໄຮ່ນ້ອຍ ມາເປັນການຮຽນຮູ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການເພື່ອສ້າງເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າເປັນນາໄຮ່ໃຫຽ່ ແລະ ເຮັດນາໄດ້ຫຼາຍລະດູ ທັງສູ້ຊົນເພື່ອນຳເອົາກົນຈັກເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເຮັດນາ ສາມາດຫຼຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ທັງຊ່ອຍແກ້ໄຂບັນຫາແຮງງານທີ່ພວມຂາດແຄນ ແລະ ຊ່ອຍປະຢັດເວລານໍາອີກ.

ທ່ານ ຄຳຜາຍ ພົມມະວິໄຊ ໂຕແບບນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດ ຢູ່ບ້ານແກ້ງໄຄ້ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນວຽງຈັນ.

ທ່ານ ຄຳຜາຍ ພົມມະວິໄຊ ໂຕແບບນໍາໃຊ້ກົນຈັກເຂົ້າໃສ່ການຜະລິດ ຢູ່ບ້ານແກ້ງໄຄ້ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນວຽງຈັນ.

…….ຍ້ອນຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຽັນພຽນ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຄຳຜາຍ ໄດ້ເປັນນຶ່ງໃນຄອບຄົວໂຕແບບຂອງເມືອງໄຊທານີ ແລະ ໄດ້ເປັນປະທານກຸ່ມປູກເຂົ້ານຳໃຊ້ກົນຈັກທັນສະໄໝ ໃນເຂດທົ່ງຮາບທ່າງ່ອນ ເມືອງໄຊທານີ ທັງນີ້ ທ່ານໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຜະລິດໃນແຕ່ລະໄລຍະເຊັ່ນ ການຄາດ-ໄຖ ການປັກດຳ ແລະ ເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາ ໃນເນື້ອທີ 2 ເຮັກຕາຂອງຕົນເອງແລ້ວ ກໍມີເວລາເຫຼືອໄປຮັບຈ້າງ ໂດຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກເຂົ້າໃນການບໍລິການເຊັ່ນ ລົດໄຖນາ (ແທຣັກເຕີ) ລົດດຳນາປະເພດນັ່ງຂັບ ລົດຕົກກ້າ ລົດກ່ຽວເຂົ້າ ແລະ ລົດຟາດເຂົ້າ ເຊິ່ງສາມາດບໍລິການ (ຮັບຈ້າງ) ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ກວ່າ 50 ເຮັກຕາ ແລະ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ຈາກການເຄື່ອນໄຫວ ແມ່ນຕອບສະໜອງໄດ້ກັບການຖອກຄືນໃຫ້ທະນາຄານທີ່ມີການກູ້ຢືມມາຊື້ກົນຈັກໜັກ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທ່ານ ຄຳຜາຍ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນ ທັງມີເວລາໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການກັບບັນດາສະມາຊິກ (ຊາວນາ) ໃນກຸ່ມ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການຂະຫຽາຍກຳລັງການຜະລິດເຂົ້າເກີດມີຄວາມສະດວກ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ.

…….ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານ ຄຳຜາຍ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້າກິນຢູ່ເຂດທົ່ງຮາບທ່າງ່ອນມີຄວາມຍືນຍົງ ເຊິ່ງຊາວນາກໍຄົງມີຫຼາຍຂໍ້ຮຽກຮ້ອງເຖິງພາກລັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສອງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ) ໃຫ້ເຂົ້າມາຄ້ຳປະກັນດ້ານລາຄາ ກໍຄື ການຕະຫຼາດ ເນື່ອງຈາກປັດຈຸບັນນີ້ ຊາວນາບໍ່ມີເລົ້າສາງ ຫຼື ບ່ອນຕາກເຂົ້າ ອີກທັງເຄື່ອງຈັກອົບເຂົ້າກໍມີລາຄາແພງຫຼາຍ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຫັນໄປເພິ່ງພາພໍ່ຄ້າ ແມ່ຄ້າ ຫຼື ເຈົ້າຂອງໂຮງສີເຂົ້າບາງແຫ່ງ ທີ່ສວຍໂອກາດກົດລາຄາ ເຊິ່ງຖືເປັນບັນຫາໜັກໃຈຂອງຜູ້ເຮັດການຜະລິດ ກໍຄືຊາວນານັ້ນເອງ.

ໂດຍ:  ສ.ບົວພາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*