ໄຂມັນທຣານສ໌ ອັນຕະລາຍທີ່ໃກ້ໂຕ

ໄຂມັນທຣານສ໌ ອັນຕະລາຍທີ່ໃກ້ໂຕ

Posted by

ຂອງທີ່ຜ່ານການຈືນ ຂະໜົມກິນຫລິ້ນ ຂະໜົມໄຂ່ ຂະໜົມອົບເນີຍ ເຂົ້າໜົມ
ປະເພດຄືເຂົ້າຂຽບ ເຂົ້າໜົມປັງ ທີ່ຢັ່ງຢາຍຕາມຊັ້ນວາງເຄື່ອງຫ້າງສັບພະສິນຄ້າ
ຫຼື ຮ້ານອາຫານຈານດ່ວນຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ມີໜ້າຕາ ແລະສີສັນທີ່ເປັນຕາຢາກກິນ
ແຕ່ມີໃຜຮູ້ແດ່ວ່າ ພາຍໃຕ້ຮູບຮ່າງໜ້າຕາ ແລະລົດຊາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕິດໃຈນັ້ນ
ມັນເຊື່ອງຊ່ອນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ຫລາຍກວ່າຄໍາວ່າເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍ (ມັນຈະ
ບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງ ຖ້າທ່ານບໍ່ກັງວົນເລື່ອງຮູບຮ່າງ) ແຕ່ນີ້ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດ
ເຮົາສັ້ນລົງໂດຍບໍ່ຮູ້ໂຕ.
ທ່ານອາດຈະຄຶດບໍ່ເຖິງວ່າ ໃນອຸດສາຫະກໍາຜະລິດອາຫານນັ້ນມີການແຂ່ງຂັນກັນ
ສູງພຽງໃດ ຍິ່ງຫລຸດຕົ້ນທຶນການຜະລິດໄດ້ເທົ່າໃດ ກໍຍິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້ກໍາໄລ
ຫລາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ຈິ່ງເກີດມີການໃຊ້ສ່ວນປະສົມລາຄາຖືກເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ
ຄົງຮູບຮ່າງໄດ້ດົນ ແລະ ຍັງຮັກສາໄວ້ໄດ້ດົນກວ່າເກົ່າອີກ ນີ້ຈິ່ງເປັນເຫດຜົນວ່າ
ເຫດໃດ “ໄຂມັນທຣານສ໌ (Trans fatty acids) ” ຈິ່ງເປັນທີ່ນິຍົມ
ຂອງກຸ່ມຜູ້ຜະລິດອາຫານສໍາເລັດຮູບປະເພດຕ່າງໆ ເພາະໄຂມັນທຣານສ໌ ກໍຄື
ໄຂມັນພືດທີ່ຖືກນໍາໄປຜ່ານ ຂັ້ນຕອນແປຮູບທາງວິທະຍາສາດທີ່ເອີ້ນວ່າ
“ໄຮໂດຣຈີເນເຊິນ Hydrogenation ” ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ໄຂມັນຊະນິດນີ້ຄົງໂຕ
ຢູ່ໄດ້ດົນຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນອາຫານທີ່ເຮັດຈາກໄຂມັນທຣານສ໌ຈິ່ງເກັບມ້ຽນໄດ້ດົນຂຶ້ນຕື່ມ
ບໍ່ບູດງ່າຍ ບໍ່ມີກິ່ນຂີວ ມີລົດຊາດຖືກປາກ ທັງລາຄາກໍບໍ່ແພງ.
ໄຂມັນທຣານສ໌ ພົບເຫັນຫລາຍໃນອາຫານຈໍາພວກຈືນທັງຫລາຍ ຮວມທັງ
ອາຫານຈານດ່ວນ ຂະໜົມເບເກີຣີ ເຊັ່ນ ຂະໜົມອົບເນີຍ ຂະໜົມປັງທີ່ມີສ່ວນ
ປະສົມຂອງເນີຍຂາວ (shortening) ແລະ ມາກາຣິນ (margarine)
ຮວມໄປເຖິງຂະໜົມສໍາເລັດຮູບກອບໆຊະນິດຕ່າງໆ.
ໃນບັນດາໄຂມັນທັງຫລາຍ ນັກໂພຊະນາການ ຈັດໃຫ້ ໄຂມັນທຣານສ໌ ນັ້ນ
ເປັນອັນຕະລາຍອັນດັບໜຶ່ງ ເພາະນອກຈາກມັນຈະເຂົ້າໄປເພີ່ມລະດັບ LDL
(low-density lipoprotein) ຊຶ່ງເປັນຄໍເລັສເຕີຣອລ ຊະນິດບໍ່ດີ
ໃນເລືອດເຊັ່ນດຽວກັບການບໍລິໂພກໄຂມັນອີ່ມໂຕ (ໄຂມັນຈາກສັດ ແລະ
ນໍ້າມັນປາລ໌ມ) ແລ້ວ ມັນຍັງຫລຸດລະດັບ HDL (high-density
lipoprotein) ຊຶ່ງເປັນໂຄແລັສເຕີຣອລ ຊະນິດດີໃນເລືອດອີກດ້ວຍ
ການກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນທຣານສ໌ຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລານານ ກໍຍິ່ງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ການເປັນພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ຫລອດເລືອດ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດການເສຍຊີວິດ
ໃນລໍາດັບຕົ້ນໆຂອງຄົນທົ່ວໂລກ.
ຫາກຈະກ່າວວ່າ ດຽວນີ້ໄຂມັນທຣານສ໌ ໄດ້ກາຍເປັນສັດຕູອັບດັບໜຶ່ງຂອງຄົນ
ຮັກສຸຂະພາບໃນທົ່ວໂລກກໍບໍ່ຜິດ ເພາະໃນຫລາຍປະເທດໃນໂລກເຊັ່ນ
ອະເມຣິກາ ການາດາ ສະຫະພາບເອີຣົບ ອົສຕຣາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ
ໄດ້ອອກຂໍ້ບັງຄັບໃຫ້ລະບຸປະລິມານໄຂມັນທຣານສ໌ໃນສະຫລາກໂພຊະນາການ
ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ປະຊາຊົນໃນການຈໍາກັດ ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ມີ
ໄຂມັນທຣານສ໌ ນອກຈາກນີ້ ຢູ່ສະຫະລັດອະເມຮິກາ ກໍມີການປະກາດເປັນ
ລັດປອດໄຂມັນທຣານສ໌ໂດຍອອກມາດຕະການໃຫ້ບັນດາຮ້ານອາຫານ
ພັດຕາຄານ ແລະ ຜູ້ປະກອບການດ້ານອາຫານທັງຫລາຍ ໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນ
ການໃຊ້ໄຂມັນຊະນິດນີ້ໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານ ກ້າວໄປສູ່ການຢຸດໃຊ້
ຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ສ່ວນປະເພດອາຫານທີ່ມີຂາຍຢູ່ບ້ານເຮົາ ຊຶ່ງສ່ວນໜຶ່ງກໍນໍາເຂົ້າຈາກປະເທດ
ທີ່ຍັງບໍ່ມີມາດຕະການທາງກົດໝາຍມາຄວບຄຸມການໃຊ້ ຫຼື ບັງຄັບໃຫ້ລະບຸ
ປະລິມານໄຂມັນທຣານສ໌ເທິງສະຫລາກໂພຊະນາການ ເຮົາຈິ່ງຄວນເບິ່ງແຍງ
ໂຕເອງດ້ວຍການລະມັດລະວັງເລື່ອງການຮັບປະທານອາຫານ ຫລີກເວັ້ນ
ອາຫານປະເພດຈືນ ໃຊ້ນໍ້າມັນຈືນຊໍ້າໆຫລາຍເທື່ອ ຈໍາພວກຂະໜົມກິນຫລິ້ນ
ທີ່ປະໄວ້ດົນຍັງກອບ ຮວມທັງປະເພດທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງເນີຍຂາວ ແລະ
ມາກາຣີນ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ນໍ້າຫວານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*