ໝົດບັນຫາຄອມພິວເຕີ ທີ່ພາໄປສູ່  BSOD ຫຼື Blue Screen of Death

ໝົດບັນຫາຄອມພິວເຕີ ທີ່ພາໄປສູ່ BSOD ຫຼື Blue Screen of Death

Posted by

ຫຼາຍເທື່ອທີ່ການເຮັດວຽກຂອງຄອມພິວເຕີ ເລີ່ມມີບັນຫາໃນການເຮັດວຽກ ດ້ວຍບັນຫາທີ່ເກີດຂື້ນຈາກໄຟລ໌ ທີ່ຂັດຂວາງ
ການເຮັດວຽກຂອງ Windows ແລະ ເຮັດໃຫ້ລະບົບເກີດການຂັດຂ້ອງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການບູ໊ດທີ່ບໍ່ຄືເກົ່າທີ່ເລີ່ມຕົ້ນສະແດງ
ອາການຜິດປົກກະຕິ ຈົນກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ BSOD ຫຼື Blue/Black Screen of Death ແລະ ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້
ຕໍ່ໄປເຊິ່ງອາດຈະເກີດຈາກສາເຫດດັ່ງນີ້:

1. ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຮາດແວ ບໍ່ວ່າຈະເກີດຈາກໂຕອຸປະກອນ, ການຕິດຕັ້ງໄດຣເວີ້ ຫຼື ຊ໊ອບແວ Third-party ແລະ
….ບັນດາ Extension ຕ່າງໆ ທີ່ສ້າງຄວາມຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ລະບົບບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແບບປົກກະຕິ.

2. ເກີດຈາກການຕັ້ງຄ່າບາງຢ່າງຜິດພາດ ຫຼື ລະບົບມີຂໍ້ມູນຫຼາຍເກີນໄປ ຈົນເຮັດໃຫ້ບໍ່ພຽງພໍຕໍ່ກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ມີ ຫຼື
….ໃຊ້ເກີນກຳລັງ ຮວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ໃຊ້ຊ໊ອບແວ Third-party ທີ່ມີການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂຈົນຜິດປົກກະຕິ ເຊິ່ງຈາກສາເຫດ
….ດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກ ແລະ ການບູ໊ດລະບົບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

repair-Blue-screen-of-Death-2

ແຕ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວພວກເຮົາສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນເບື່ອງຕົ້ນ ໂດຍການເຮັດວຽກແບບອັດຕະໂນມັດຂອງ Startup repair
ເຊິ່ງເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ໃນການແກ້ໄຂໃຫ້ກັບລະບົບເທິງ Windows 8 ຫຼື ອື່ນໆ ໂດຍການສ້ອມແປງຕັ້ງແຕ່ລະບົບບູ໊ດເຄື່ອງ.

 

repair-Blue-screen-of-Death-1

1. ໃຫ້ກຽມແຜ່ນບູ໊ດ Windows ຕາມລະບົບເກົ່າທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງ ຈາກນັ້ນບູ໊ດເຄື່ອງດ້ວຍການບູ໊ດຈາກແຜ່ນ
….ຫຼື ໄດຣ ແລ້ວຈະເຫັນ Press any key to boot from CD or DVD ໃຫ້ກົດປຸ່ມໃດກໍໄດ້ເພື່ອເລີ່ມເຮັດວຽກ.

repair-Blue-screen-of-Death-3

 

2. ຕໍ່ມາເປັນໜ້າຕ່າງຂອງ Windows Startup ໃຫ້ກົດທີ່ Next ເພື່ອດຳເນີນການໃນຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.

repair-Blue-screen-of-Death-4

 

3. ຈາກນັ້ນ ກົດທີ່ repair your computer.

repair-Blue-screen-of-Death-5

 

4. ໃນໜ້າຕ່າງຕໍ່ມາ ກົດເລືອກທີ່ Troubleshoot ສຳຫຼັບເລີ່ມຕົ້ນການແກ້ໄຂລະບົບ ໂດຍຈະເປັນການເຮັດວຽກໃນແບບ
….ອັດຕະໂນມັດ.

repair-Blue-screen-of-Death-6

 

5. ຕໍ່ມາໃຫ້ເລືອກທີ່ Advanced options.

repair-Blue-screen-of-Death-7

 

6. ໃນໜ້າຂອງ Advanced option ນີ້ໃຫ້ກົດທີ່ Startup Repair.

repair-Blue-screen-of-Death-8

 

7. ໃຫ້ເລືອກທີ່ລະບົບປະຕິບັດການທີ່ມີບັນຫາ ແລະ ຕ້ອງການແກ້ໄຂ.

repair-Blue-screen-of-Death-9

 

……………ສຸດທ້າຍລະບົບຈະສິ້ນສຸດການປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ໃຫ້ Reboot ນຶ່ງເທື່ອເພື່ອກັບມາເຮັດວຽກໄດ້ຄືເກົ່າ.

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ປານີນາ ຈັນທະນະຄອນ

One Comment

  1. Bounthom says:

    ຂອບໃຈຫຼາຍໆ ເປັນສາລະດີມີປະໂຫຍດ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*