Archive for January, 2013

5 ສິ່ງທີ່ຜິວທ່ານຕ້ອງການໃນທຸກໆວັນ

5 ສິ່ງທີ່ຜິວທ່ານຕ້ອງການໃນທຸກໆວັນ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຜິວງາມສົດໃສ ອອກມາຈາກພາຍໃນ

Read more ›
ລາວກຽມເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດປະຊຸມປະເທດທີ່ບໍ່ມີ ຊາຍແດນຕິດທະເລ

ລາວກຽມເປັນເຈົ້າພາບ ຈັດປະຊຸມປະເທດທີ່ບໍ່ມີ ຊາຍແດນຕິດທະເລ

ຂ່າວ 30/01/2013 at 12:26 pm 0 comments

ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ

Read more ›
ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການສິດທິໃນການຮຽນຮູ້

ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການສິດທິໃນການຮຽນຮູ້

ຂ່າວ 30/01/2013 at 8:25 am 0 comments

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ມັງກອນ 2013 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຄະນະ

Read more ›
ເຝິກອົບຮົມພາສາມືລາວຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ພະນັກງານພາກລັດ

ເຝິກອົບຮົມພາສາມືລາວຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ້ພະນັກງານພາກລັດ

ຂ່າວ 29/01/2013 at 11:58 pm 0 comments

ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຜນງານໂຄງການເຝິກອົບຮົມພາສາລາວ

Read more ›
ເຜົ່າກືມໝຸບ້ານລາດຄວາຍ ສະເຫລີມສະຫລອງ ບຸນ “ ເກຣີ ”

ເຜົ່າກືມໝຸບ້ານລາດຄວາຍ ສະເຫລີມສະຫລອງ ບຸນ “ ເກຣີ ”

ຂ່າວ 29/01/2013 at 11:15 pm 0 comments

ເພື່ອເປັນການອະນຸຮັກຮີດຄອງປະເພນີວັດທະນະທຳອັນດີງາ

Read more ›
ເຈົ້າຄອງ ນວ ຕ້ອນຮັບແຂກ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

ເຈົ້າຄອງ ນວ ຕ້ອນຮັບແຂກ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

httpv://youtu.be/w-PDhPwRNz4

Read more ›
ເຈົ້າຄອງ ນວ ຊີ້ນໍາໂຄງການ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

ເຈົ້າຄອງ ນວ ຊີ້ນໍາໂຄງການ ຢູ່ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ

httpv://youtu.be/D8b5NdSPOfE

Read more ›
ຊາວຕ່າງດ້າວມາອອກແຮງງານ ຄ້າຂາຍນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຊາວຕ່າງດ້າວມາອອກແຮງງານ ຄ້າຂາຍນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ

httpv://youtu.be/MFS0jWaOf0I

Read more ›
ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ນວ ຕ້ອນຮັບແຂກ AIMF

ຫົວໜ້າພະແນກ ຖວທ ນວ ຕ້ອນຮັບແຂກ AIMF

httpv://youtu.be/oil7Qm7O9yo

Read more ›
ໂຮງຮຽນການທະຫານທ້ອງຖິ່ນ ສະຫລອງວັນກອງທັບ

ໂຮງຮຽນການທະຫານທ້ອງຖິ່ນ ສະຫລອງວັນກອງທັບ

httpv://youtu.be/rgCbEANyzXQ

Read more ›