Archive for February, 2013

ໄຂກອງປະຊຸມວິຊາການແພດ ກຸມມານເວດສາດ ຄັ້ງທີ 9

ໄຂກອງປະຊຸມວິຊາການແພດ ກຸມມານເວດສາດ ຄັ້ງທີ 9

ຂ່າວ 28/02/2013 at 11:06 pm 0 comments

ຄະນະພາກວິຊາ ກຸມມານເວດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ

Read more ›
ເປີດໂຕບໍລິສັດ AMZ CRESCERE ຈຳກັດ ແລະ ເວ໊ບໄຊ ລາວໂກໂກ

ເປີດໂຕບໍລິສັດ AMZ CRESCERE ຈຳກັດ ແລະ ເວ໊ບໄຊ ລາວໂກໂກ

ຂ່າວ 28/02/2013 at 10:15 pm 0 comments

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ກຸມພາ 2013 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ

Read more ›
ແຈ້ງການ ເລກທີ: 445/ຫປນ.ວຈ

ແຈ້ງການ ເລກທີ: 445/ຫປນ.ວຈ

ແຈ້ງການ ເລກທີ: 445/ຫປນ.ວຈ ລົງວັນທີ: 26/2/2013

Read more ›
HANDICAP ຈັດອົບຮົມ ໃຫ້ຄົນພິການ ຈາກລະເບີດແຕກ

HANDICAP ຈັດອົບຮົມ ໃຫ້ຄົນພິການ ຈາກລະເບີດແຕກ

ຂ່າວ 27/02/2013 at 11:44 pm 0 comments

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກຸມພາ 2013 ທີ່ໂຮງແຮມ

Read more ›
ໄຂກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ດ້ານການຂົນສົ່ງ ໃນຂອບ CLMV

ໄຂກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ດ້ານການຂົນສົ່ງ ໃນຂອບ CLMV

ຂ່າວ 27/02/2013 at 10:25 pm 0 comments

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກຸມພາ 2013 ທີ່ໂຮງແຮມ

Read more ›
ກຽມປະກວດຮ້ອງເພັງຊິງຂັນ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ  ປະຈຳປີ2013

ກຽມປະກວດຮ້ອງເພັງຊິງຂັນ ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈຳປີ2013

ຂ່າວ 27/02/2013 at 9:54 pm 0 comments

ພິທີຖະແຫລງຂ່າວ ການຈັດງານປະກວດ

Read more ›
ນັກທຸລະກິດຍິງໄດ້ລາງວັນ ຜູ້ປະກອບການດີເດັ່ນ ຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ

ນັກທຸລະກິດຍິງໄດ້ລາງວັນ ຜູ້ປະກອບການດີເດັ່ນ ຂົງເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ

ຂ່າວ 27/02/2013 at 9:05 pm 0 comments

ພິທີຖະແຫລງຂ່າວ ເພື່ອປະກາດຜົນ

Read more ›
ສາທິດການສະແດງຢຸໂດ ຄາຣາເຕໂດ ໄອກີໂດ

ສາທິດການສະແດງຢຸໂດ ຄາຣາເຕໂດ ໄອກີໂດ

ຂ່າວ 26/02/2013 at 12:30 pm 0 comments

ເພື່ອເປັນການເຝິກແອບ ສິລະປະການຕໍ່ສູ້

Read more ›
ນັກສະແດງຈາກຝຣັ່ງ ແລະ ລາວ ຮ່ວມສະແດງລະຄອນເວທີ

ນັກສະແດງຈາກຝຣັ່ງ ແລະ ລາວ ຮ່ວມສະແດງລະຄອນເວທີ

ຂ່າວ 26/02/2013 at 8:31 am 0 comments

ກຸ່ມນັກສະແດງໄວໜຸ່ມ ຂອງໂຮງລະຄອນແຫ່ງຊາດ

Read more ›
ບ້ານໜອງບຶກ ໄດ້ຮັບອາຄານ ຮຽນຫລັງໃໝ່

ບ້ານໜອງບຶກ ໄດ້ຮັບອາຄານ ຮຽນຫລັງໃໝ່

ຂ່າວ 25/02/2013 at 10:45 pm 0 comments

ພິທີມອບ-ຮັບອາຄານຮຽນ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໜອງບຶກ

Read more ›