Archive for August, 2013

ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການພັດທະນາກະສິກໍາ

ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ການພັດທະນາກະສິກໍາ

httpv://youtu.be/VAWQ2QGOxbA

Read more ›
ນ.ວ ຈັດຊຸມນຸມເພື່ອລະນຶກ ວັນຍຶດອໍານາດ 23 ສິງຫາ

ນ.ວ ຈັດຊຸມນຸມເພື່ອລະນຶກ ວັນຍຶດອໍານາດ 23 ສິງຫາ

httpv://youtu.be/yvh6YPh5qKI

Read more ›
ຈນວ ໄປປະດັບຫລຽນໄຊ ໃຫ້ການນໍາຫວຽດນາມ

ຈນວ ໄປປະດັບຫລຽນໄຊ ໃຫ້ການນໍາຫວຽດນາມ

httpv://youtu.be/byuNjaOsWyI

Read more ›
ນ.ວ ຈະແກ້ໄຂ ການປະລະ ການຮໍ່າຮຽນແລະຄ້າງຫ້ອງ

ນ.ວ ຈະແກ້ໄຂ ການປະລະ ການຮໍ່າຮຽນແລະຄ້າງຫ້ອງ

httpv://youtu.be/e3XcwlR4QNM

Read more ›
ນ.ວ ປັບແຜນການສັນຈອນ  ໃນເສັ້ນທາງແຄມຂອງ

ນ.ວ ປັບແຜນການສັນຈອນ ໃນເສັ້ນທາງແຄມຂອງ

httpv://youtu.be/-il35z1Jf5Y

Read more ›
ຫລາຍບ້ານຍັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ ຂະບວນກໍາຈັດຍຸງລາຍ

ຫລາຍບ້ານຍັງສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ ຂະບວນກໍາຈັດຍຸງລາຍ

httpv://youtu.be/oSYCX

Read more ›
ຖະແຫລງຂ່າວກຽມສະຫລອງ 55 ປີ ໂຮງຮຽນ ລີເຊວຽງຈັນ ອຸດົມວຽງຈັນ ມ.ສ ວຽງຈັນ

ຖະແຫລງຂ່າວກຽມສະຫລອງ 55 ປີ ໂຮງຮຽນ ລີເຊວຽງຈັນ ອຸດົມວຽງຈັນ ມ.ສ ວຽງຈັນ

ຂ່າວ 29/08/2013 at 11:42 pm 0 comments

ເພື່ອເປັນການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີຮັກແພງ ລະຫວ່າງ

Read more ›
ກຽມອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສັນຈອນ ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໃນມື້ເປີດສົກຮຽນໃໝ່

ກຽມອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສັນຈອນ ຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໃນມື້ເປີດສົກຮຽນໃໝ່

ຂ່າວ 29/08/2013 at 10:51 pm 0 comments

“ເພື່ອຮັບປະກັນການສັນຈອນໄປມາຕາມເສັ້ນທາງສາຍຕ່າງໆ

Read more ›
ທົບທວນການປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ

ທົບທວນການປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາ ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງ

ຂ່າວ 29/08/2013 at 10:49 pm 0 comments

ບັນດາຕົວແທນຄະນະກຳມະການຮ່ວມຂອງ

Read more ›
ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດ ກຽດຕິຄຸນ ປະລິນຍາເອກ ກິຕິມະສັກ

ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ໄດ້ຮັບໃບປະກາດ ກຽດຕິຄຸນ ປະລິນຍາເອກ ກິຕິມະສັກ

ຂ່າວ 29/08/2013 at 9:05 pm 0 comments

ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ສສ.ຫວຽດນາມ

Read more ›