ຊວນຫົວ

ຊວນຫົວ “ ຍຸຕິທໍາ ”

ຊວນຫົວ “ ຍຸຕິທໍາ ”

httpv://youtu.be/hBiWvUyBnbA

Read more ›
ຊວນຫົວ “ ຢ້ານຜີ ”

ຊວນຫົວ “ ຢ້ານຜີ ”

httpv://youtu.be/JYXX6pj_H9Y

Read more ›
ຊວນຫົວ “ ຢ້ານແຕ່ກາງເວັນ ”

ຊວນຫົວ “ ຢ້ານແຕ່ກາງເວັນ ”

httpv://youtu.be/klzZR3eQjEg

Read more ›
ຊວນຫົວ “ ເວົ້າຄໍາດຽວ ”

ຊວນຫົວ “ ເວົ້າຄໍາດຽວ ”

httpv://youtu.be/KGG5EekjfYE

Read more ›
ຊວນຫົວ “ ໝາກນໍ້ານົມ ”

ຊວນຫົວ “ ໝາກນໍ້ານົມ ”

httpv://youtu.be/pBalqK606eY

Read more ›
ຊວນຫົວ “ ຍາພໍ່ກັບຈົວນ້ອຍ ”

ຊວນຫົວ “ ຍາພໍ່ກັບຈົວນ້ອຍ ”

httpv://youtu.be/9qjrLOW8OeM

Read more ›
ຊວນຫົວ “ ລົມບ່າວບໍ່ເປັນ ”

ຊວນຫົວ “ ລົມບ່າວບໍ່ເປັນ ”

httpv://youtu.be/QYhnZYc_PNg

Read more ›
ຊວນຫົວ “ ລື້ງກັນ ”

ຊວນຫົວ “ ລື້ງກັນ ”

httpv://youtu.be/sWG2Mh-FV7Y

Read more ›
ຊວນຫົວ “ ສ່ຽວທີ່ດີ ”

ຊວນຫົວ “ ສ່ຽວທີ່ດີ ”

httpv://youtu.be/0hlv5tIdfEw

Read more ›
ຊວນຫົວ “ ຫອມແກ້ມ ”

ຊວນຫົວ “ ຫອມແກ້ມ ”

httpv://youtu.be/vc4nCCEOx1E

Read more ›