ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ

10 ຂໍ້ປະຕິບັດ ສຳລັບສິງອົມຄວັນ ເພື່ອອອກຢາສູບ

10 ຂໍ້ປະຕິບັດ ສຳລັບສິງອົມຄວັນ ເພື່ອອອກຢາສູບ

10 ຂໍ້ປະຕິບັດ ສຳລັບສິງອົມຄວັນ ເພື່ອອອກຢາສູບ ຜູ້ທີ່ສູບຢາເປັນກິດຈະວັດ ຈະດ້ວຍເພື່ອ…ເຫດຜົນຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່…ມາເຖິງປັດຈຸບັນເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ສຳລັບຜູ້ສູບຢາຢູ່ໃນສັງຄົມເລີ່ມ ແຄບເຂົ້າໄປຊັກໄຊ້. ແຕ່ເມື່ອທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງ ມີພາລະໜັກ ມີກິດຈະກຳທີ່ຕ້ອງໄປເຮັດເປັນການສ່ວນໂຕຊຶ່ງຕ້ອງກະທຳ ຫ່າງໄກຈາກກຸ່ມຄົນເປັນປະຈຳ ມີຄວາມສິ້ນເປືອງ ເຮັດໃຫ້ໂຕເອງມີກິ່ນທີ່ໝູ່ຄູ່ບໍ່ເພິງປະສົງ ແລະ ຫລາຍໆຜົນສະທ້ອນອື່ນໆ. ເມື່ອທ່ານເລີ່ມຮູ້ສຶກເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ຍັງຊັ່ງຊາໃຈໂຕເອງຢູ່ ຈົ່ງຢ່າລັງເລເລີຍ ຈົ່ງພາໂຕເອງອອກຈາກພັນທະນາການດັ່ງກ່າວໄດ້ແລ້ວ ມັນຍັງບໍ່ສວາຍເກີນໄປທີ່ເຮົາຈະກອບກູ້ສຸຂະພາບ ພະລານາໄມໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສົມບູນພູນສຸກອີກ. ມື້ນີ້ ພວກເຮົາມີ 10 ຂໍ້ປະຕິບັດເພື່ອຊ່ວຍເປັນແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນ […]

Read more ›
ອາຫານທີ່ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ

ອາຫານທີ່ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ

ອາຫານບາງຈຳພວກເມື່ອກິນເຂົ້າໄປແລ້ວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຫລຸດຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ອາລົມດີ ທີ່ຢູ່ບໍ່ໄກໂຕເຮົາໄດ້ແກ່ : – ໝາກໂມ ມີທາດເຢັນຈາກນ້ຳາ ແລະະ ມ ມີມ “ ອາຈິນິນ ” ເປັນສານທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຫລອດເລືອດຂະຫຍາຍ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍສົດຊື່ນ ມີ “ ໄລໂຄປິນ ” ຊ່ວຍຜ່ອນຄວາມຕຶງຄຽດໃນໂຕໄດ້ດີ ນອກນັ້ນ ຈຳພວກໝາກແຕງກວາ ໝາກແຄນຕາລູບ ແລະ […]

Read more ›
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ ມື ຕີນ ປາກເປື່ອຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ ມື ຕີນ ປາກເປື່ອຍ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄວນປະຕິບັດ

I. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພະຍາດ ມື ຕີນ ປາກເປື່ອຍ : ພະຍາດ ມື ຕີນ ປາກເປື່ອຍ ແມ່ນພະຍາດຕິດຕໍ່ຊະນິດໜຶ່ງທີ່ເກີດຍ້ອນເຊື້ອຈຸລະໂລກລຳໄສ້ (EV71) ພະຍາດນີ້ແຕກຕ່າງ ແລະ ບໍ່ຄືກັນກັບພະຍາດປາກ ຕີນເປື່ອຍໃນສັດລ້ຽງເຊັ່ນ ງົວ ຄວາຍ ແກະ ແລະ ໝູ. ພະຍາດ ມື ຕີນ ປາກເປື່ອຍ […]

Read more ›