ທຸລະກິດບ້ານເຮົາ

ນໍ້າດື່ມ ທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນ ກັບຊິວີດປະຈໍາວັນ

ນໍ້າດື່ມ ທຸລະກິດທີ່ຕິດພັນ ກັບຊິວີດປະຈໍາວັນ

httpv://youtu.be/oRQOa6FiPv0

Read more ›
ລູກຊີ້ນ ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ເຄີຍ ຂາດຜູ້ບໍລິໂພກ

ລູກຊີ້ນ ສິນຄ້າທີ່ບໍ່ເຄີຍ ຂາດຜູ້ບໍລິໂພກ

httpv://youtu.be/c3tYyfkJlg0

Read more ›
ເຄື່ອງສັງຄະໂລກຂອງລາວ ງານຫັດຖະສິນທີ່ຍັງຄົງຢູ່

ເຄື່ອງສັງຄະໂລກຂອງລາວ ງານຫັດຖະສິນທີ່ຍັງຄົງຢູ່

httpv://youtu.be/TMStAlbGDQU

Read more ›
ຜະລິດແບບຫລຸດຕົ້ນທຶນ  ເພື່ອເພີ່ມກໍາໄລ

ຜະລິດແບບຫລຸດຕົ້ນທຶນ ເພື່ອເພີ່ມກໍາໄລ

httpv://youtu.be/kiNDi5BT_1U

Read more ›
ທຸລະກິດກ່ຽວກັບກະສິກໍາ ແບບປະສົມປະສານ

ທຸລະກິດກ່ຽວກັບກະສິກໍາ ແບບປະສົມປະສານ

httpv://youtu.be/cTUTahTIiMM

Read more ›
ອາຊີບຊຶ່ງສ້າງຜົນຜະລິດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍອຶດຕະຫລາດ

ອາຊີບຊຶ່ງສ້າງຜົນຜະລິດ ທີ່ບໍ່ເຄີຍອຶດຕະຫລາດ

httpv://youtu.be/BkAW–dRE98

Read more ›