ພັດທະນາ-ສັງຄົມ

ກະສິກໍາອິນຊີ ຕະຫລາດໃໝ່ ທີ່ນັບມື້ສົດໃສ

ກະສິກໍາອິນຊີ ຕະຫລາດໃໝ່ ທີ່ນັບມື້ສົດໃສ

httpv://youtu.be/q0_gEL8rl2shttp://youtu.be/q0_gEL8rl2s

Read more ›
ການແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ການແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

httpv://youtu.be/Ig9F9N4iqg0

Read more ›
ສູນປິ່ນປົວຕາ ທົ່ງປົ່ງ ກ້າວສູ່ຄຸນະພາບໃໝ່

ສູນປິ່ນປົວຕາ ທົ່ງປົ່ງ ກ້າວສູ່ຄຸນະພາບໃໝ່

httpv://youtu.be/Xsw81rplu8Q

Read more ›
ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ວຽກງານ 3 ສ້າງ

ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ວຽກງານ 3 ສ້າງ

httpv://youtu.be/MJ-fldVWwqc

Read more ›
ການແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ການແກ້ໄຂບັນຫາຂີ້ເຫຍື້ອ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

httpv://youtu.be/CBm8_3Vd1AA

Read more ›
ມ.ຈັນທະບຸລີ ເລັ່ງປັບປຸງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

ມ.ຈັນທະບຸລີ ເລັ່ງປັບປຸງ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ

httpv://youtu.be/G6YqAYhydW0

Read more ›
ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຄ່ອຍນໍາໃຊ້ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ

ນັກທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຄ່ອຍນໍາໃຊ້ ການບໍລິການທ່ອງທ່ຽວ

httpv://youtu.be/kmRTal9mlYo

Read more ›
ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແລະ ການຂັບຂີ່ບໍລິການວ່ອງໄວ

ກອງຄຸ້ມຄອງພາຫະນະແລະ ການຂັບຂີ່ບໍລິການວ່ອງໄວ

httpv://youtu.be/RaEReV69zvw

Read more ›
ຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງທາງ ຢູ່ເມືອງສີສັດຕະນາກ

ຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງທາງ ຢູ່ເມືອງສີສັດຕະນາກ

httpv://youtu.be/UVkb7Ir6YQo

Read more ›
ການພິມ – ປ້າຍ ທຸລະກິດ ທີ່ພວມເບັ່ງບານ

ການພິມ – ປ້າຍ ທຸລະກິດ ທີ່ພວມເບັ່ງບານ

httpv://youtu.be/7vHtiSeZM4w

Read more ›