ສ້າງຢູ່-ທຳກິນ

ຜະລິດຕະພັນ ນໍ້າໝາກໄມ້ ປອດສານພິດ

ຜະລິດຕະພັນ ນໍ້າໝາກໄມ້ ປອດສານພິດ

httpv://youtu.be/GTvH84jmiqM

Read more ›
ບີບເຂົ້າປຸ້ນ ອາຊີບສືບທອດ ຂອງລຸງ ຄໍາມຸ ວົງພັກດີ

ບີບເຂົ້າປຸ້ນ ອາຊີບສືບທອດ ຂອງລຸງ ຄໍາມຸ ວົງພັກດີ

httpv://youtu.be/XQiHX0BSStg

Read more ›
ປູກໝາກເຫລັ່ນມີລາຍຮັບ  40-50 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

ປູກໝາກເຫລັ່ນມີລາຍຮັບ 40-50 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ

httpv://youtu.be/HKTXSLfwvEo

Read more ›
ງານຫັດຖະກໍາເພີ່ມມູນຄ່າ ໃຫ້ໄມ້ເສດເຫລືອ

ງານຫັດຖະກໍາເພີ່ມມູນຄ່າ ໃຫ້ໄມ້ເສດເຫລືອ

httpv://youtu.be/27hatZA4ESc

Read more ›
ຫາດຊາຍຟອງ ສວນຜັກ ຂອງນະຄອນວຽງຈັນ

ຫາດຊາຍຟອງ ສວນຜັກ ຂອງນະຄອນວຽງຈັນ

httpv://youtu.be/Yvm7I82Fns8

Read more ›
ຈີ່ຫລີດ ລ້ຽງງ່າຍ ຂາຍໄວ ກໍາໄລງາມ

ຈີ່ຫລີດ ລ້ຽງງ່າຍ ຂາຍໄວ ກໍາໄລງາມ

httpv://youtu.be/J6bjBM1gWes

Read more ›
ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການ ສ້າງຢູ່ທຳກິນ

ຄອບຄົວຕົວແບບ ໃນການ ສ້າງຢູ່ທຳກິນ

httpv://youtu.be/rc4oqFkVdw0

Read more ›
ປາແດກ ຜະລິດຕະພັນທີ່ ຂາຍໄດ້ຕະຫລອດປີ

ປາແດກ ຜະລິດຕະພັນທີ່ ຂາຍໄດ້ຕະຫລອດປີ

httpv://youtu.be/CgBlt8vWyi4

Read more ›
ທຸລະກິດລ້ຽງໄກ່ພັນເນື້ອ ບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຫລາຍ

ທຸລະກິດລ້ຽງໄກ່ພັນເນື້ອ ບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນຫລາຍ

httpv://youtu.be/NVCHUaeQvVI

Read more ›
ນົກກະທາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຂາຍໄດ້ເຖິງສາມຢ່າງ

ນົກກະທາໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ທີ່ຂາຍໄດ້ເຖິງສາມຢ່າງ

httpv://youtu.be/qSRJdA3vfW4

Read more ›