ຮອບບ້ານຜ່ານວຽງ

ເສັ້ນທາງສີໄຄທີ່ເປ່ເພມາດົນ ຄອຍຖ້າການສ້ອມແປງ

ເສັ້ນທາງສີໄຄທີ່ເປ່ເພມາດົນ ຄອຍຖ້າການສ້ອມແປງ

httpv://youtu.be/uR6RUGa4f3g

Read more ›
ການແກ້ບັນຫາຄົນຂໍທານ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ການແກ້ບັນຫາຄົນຂໍທານ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

httpv://youtu.be/cNbWrw3v1_U

Read more ›
ກຽມຄວາມພ້ອມໃສ່ບຸນ ອອກພັນສາ-ຊ່ວງເຮືອ

ກຽມຄວາມພ້ອມໃສ່ບຸນ ອອກພັນສາ-ຊ່ວງເຮືອ

httpv://youtu.be/zw7xCbKFSDw

Read more ›
ຈັດລະບຽບລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ໄລຍະກອງປະຊຸມໄອປາ 35

ຈັດລະບຽບລົດຕຸກໆ-ຈໍາໂບ້ ໄລຍະກອງປະຊຸມໄອປາ 35

httpv://youtu.be/JjYFpnv3bsk

Read more ›
ສົກຮຽນໃໝ່ນີ້ ຕະຫລາດ ຄຶກຄື້ນເປັນພິເສດ

ສົກຮຽນໃໝ່ນີ້ ຕະຫລາດ ຄຶກຄື້ນເປັນພິເສດ

httpv://youtu.be/fphKfGRmJdc

Read more ›
ເສັ້ນທາງໃນກາງລະດູຝົນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເສັ້ນທາງໃນກາງລະດູຝົນ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

httpv://youtu.be/xtYM6mFeMNQ

Read more ›
ນ.ວ  ກັບການດໍາເນີນ ໂຄງການ ສ. ສະຫວ່າງ

ນ.ວ ກັບການດໍາເນີນ ໂຄງການ ສ. ສະຫວ່າງ

httpv://youtu.be/gO0hKaAGRiA

Read more ›
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສິ່ງທີ່ຄວນດ່ວນແກ້

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສິ່ງທີ່ຄວນດ່ວນແກ້

httpv://youtu.be/M1bIEZJLyI4

Read more ›
ນ.ວ ປັບປຸງລະບົບເສັ້ນທາງ ແລະ ລະບົບການສັນຈອນ

ນ.ວ ປັບປຸງລະບົບເສັ້ນທາງ ແລະ ລະບົບການສັນຈອນ

httpv://youtu.be/2XdldMRJpJI

Read more ›
ສາເຫດທີ່ສ້າງຄວາມເປື້ອນ ໃຫ້ແກ່ຖະໜົນຫົນທາງ

ສາເຫດທີ່ສ້າງຄວາມເປື້ອນ ໃຫ້ແກ່ຖະໜົນຫົນທາງ

httpv://youtu.be/NU-bc4BcP_8

Read more ›