HANDICAP ຈັດອົບຮົມ ໃຫ້ຄົນພິການ ຈາກລະເບີດແຕກ

HANDICAP ຈັດອົບຮົມ ໃຫ້ຄົນພິການ ຈາກລະເບີດແຕກ

Posted by

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ກຸມພາ 2013 ທີ່ໂຮງແຮມ ໂກລເດັ້ນລາວ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ອົງການ ແຮນດີແຄັບ ປະຈໍາລາວ ໄດ້ຈັດ
ເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄົນພິການທີ່
ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ.ລາວ
ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂັມແຂງ ແລະ ໃຫ້ກາຍເປັນຄູເຝິກ
ນໍາເອົາຄວາມຮູ້ ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໂຕຈິງໄປຈັດຕັ້ງ
ຜັນຂະຫຍາຍ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຜົນຮ້າຍ ໄພ ແລະ ອັນຕະລາຍ
ຈາກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກຊຶ່ງຍັງຕົກຄ້າງແຕ່ສະໄໝສົງຄາມຢູ່ລາວ
ໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກຂອງ ສປປ.ລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງແນວທາງ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານແກ້ໄຂ
ລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ແມ່ນແຜນງານບຸລິມະສິດ ເພື່ອເປັນການ
ໄຂຊ່ອງທາງໃຫ້ແກ່ແຜນງານແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ
ໃຫ້ສໍາເລັດໂດຍພື້ນຖານໃນປີ 2015 .


ພິທີໄຂຊຸດອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນພາຍໃຕ້ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ
ທອງຈັນ ດວງມະລາໄລ ຮອງປະທານສະມາຄົມຄົນພິການ
ແຫ່ງຊາດລາວ ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອົງການ HANDICAP ແລະ
ບັນດາສໍາມະນາກອນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບີດແຕກ
ຈາກແຂວງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ.

ຂ່າວ/ພາບ: ສ.ບົວພາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*