ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຢູ່ໃນໂຕເມືອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*