ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະເຂັ້ມງວດຈັດສັນລະບຽບໃນໂຕເມືອງ ແລະ ຊານເມືອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*