ນັກທຸລະກິດໄທ ຫຼິງເຫັນທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍດ້ານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*