ບ້ານສິມມະໂນເໜືອສ້າງທາງເບຕົງເຂົ້າບ້ານດ້ວຍທຶນຂອງຊາວບ້ານເອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*