ປະຊາຊົນເມືອງປາກງື່ມ ໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຈາກຜົນກະທົບໂຄງການສ້າງຊົນລະປະທານ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*