ຝຣັ່ງ ມອບໂອນສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານລາວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*