ເຈົ້າຄອງນະຄອນວຽງຈັນ ພົບປະ ແລະ ຮັບຟັງຄໍາສະເໜີຂອງຊາວບ້ານໜອງດ້ວງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*