ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເມືອງຕ່າງໆເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*