ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ເນັ້ນເມືອງໄຊທານີກວດກາຄວາມບໍ່ເປັນລະບຽບໃນເມືອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*