ໄຟໄໝ້ຫໍພັກວິທະຍາຄານຕໍາຫຼວດ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍເກືອບ 700 ລ້ານກີບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*